Lijekovi

Torvas 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Torvas 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-531362877
Djelatna tvar atorvastatinkalcij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg atorvastatina u obliku atorvastatinkalcija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Hrvatska
Nositelj odobrenja Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Hrvatska
Datum rješenja 31.01.2015.
Rok rješenja neograničen
Datum ukidanja rješenja 18.05.2024.*
Klasa UP/I-530-09/14-02/110
Urbroj 381-12-01/70-15-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA05
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

*Napomena

Rješenje je ukinuto temeljem zahtjeva Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet. Sukladno članku 113. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) u Republici Hrvatskoj može biti u prometu samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet koje je dala Agencija za lijekove i medicinske proizvode ili Europska komisija te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. Iznimno od ove odredbe, serija lijeka može biti u prometu najdulje 18 mjeseci nakon isteka ili ukidanja odobrenja za stavljanje u promet, ako joj prije ne istekne rok valjanosti.

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Atorvastatin

10 mg

filmom obložena tableta

Povratak