Lijekovi

Clopidogrel Apotex

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Clopidogrel Apotex
Raniji naziv Clopidogrel Mylan Pharma
Djelatna tvar klopidogrelbesilat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B01AC05
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Klopidogrel

75 mg

filmom obložena tableta

Povratak