Lijekovi

Clopidogrel BGR

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Clopidogrel BGR
Raniji naziv Zylagren
Djelatna tvar klopidogrelhidrogensulfat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B01AC03
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Klopidogrel

75 mg

filmom obložena tableta

Povratak