Lijekovi

Pigrel 75 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Pigrel 75 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-697442282
Djelatna tvar klopidogrelhidrogensulfat
Sastav 1 filmom obložena tableta sadrži 75 mg klopidogrela u obliku klopidogrel hidrogensulfata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-697442282-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 13.08.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/14-02/290
Urbroj 381-12-01/30-15-08
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AC04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Klopidogrel

75 mg

filmom obložena tableta

Povratak