Lijekovi

Gardin 75 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Gardin 75 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Klopidogrel Mylan 75 mg filmom obložene tablete;
Klopidogrel Genera 75 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-731507161
Djelatna tvar klopidogrelbesilat
Sastav svaka filmom obložena tableta sadržava 75 mg klopidogrela u obliku klopidogrelbesilata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-731507161-01]
Proizvođač Pharmathen International S.A., Rodopi, Grčka
Nositelj odobrenja Viatris Hrvatska d.o.o., Koranska 2, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 18.01.2018.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/495
Urbroj 381-12-01/70-18-15
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AC04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Klopidogrel

75 mg

filmom obložena tableta

Povratak