Lijekovi

Coupet 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Coupet 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-123474312
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatinkalcija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-123474312-01]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-123474312-02]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-123474312-03]
Proizvođač Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovenija
Lek S.A., Strykow, Poljska
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 11.03.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/169
Urbroj 381-12-01/30-16-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rosuvastatin

10 mg

filmom obložena tableta

Povratak