Lijekovi

Roswera 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Roswera 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-410410640
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatinkalcija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Krka - farma d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 15.01.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/480
Urbroj 381-12-01/30-20-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rosuvastatin

10 mg

filmom obložena tableta

Povratak