Lijekovi

Rosuvastatin JGL 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Rosuvastatin JGL 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-219853488
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
Sastav jedna tableta sadrži 10 mg rosuvastatina (u obliku rosuvastatinkalcija)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Teva Pharma S.L.U., Zaragoza, Španjolska
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 13.10.2020.
Rok rješenja 13.10.2025.
Klasa UP/I-530-09/19-01/299
Urbroj 381-12-01/70-20-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rosuvastatin

10 mg

filmom obložena tableta

Povratak