Lijekovi

Povjerenstvo za farmakopeju

U cilju uspostavljanja uske suradnje između korisnika farmakopeje u Hrvatskoj s nacionalnim farmakopejskim tijelom RH te preko njega s drugim NPA-ima, Komisijom Europske farmakopeje i njezinim stručnim grupama i radnim tijelima, u HALMED-u je osnovano Povjerenstvo za farmakopeju Agencije za lijekove i medicinske proizvode (Povjerenstvo HRF), koje je 15. listopada 2014. godine održalo svoju prvu sjednicu.

Povjerenstvo je stručno, neovisno i samostalno u okviru svojeg područja djelovanja. Predsjednik i članovi Povjerenstva obvezni su postupati nepristrano i ne smiju biti u sukobu interesa, što znači da ne smiju imati financijski niti bilo koji drugi interes u farmaceutskoj industriji koji bi mogao utjecati na njihovu nepristranost, a što potvrđuju pisanom izjavom.

Povjerenstvo održava sjednice u pravilu četiri puta godišnje, ali se može sastati i češće, ako predsjednik Povjerenstva procijeni da je potrebno. Raspored sjednica Povjerenstva dostupan je ovdje.

Poslovi Povjerenstva

 1. sudjelovanje u tumačenju, izobrazbi i pomaganju pri implementaciji zahtjeva Ph. Eur. u svim područjima farmacije u RH
 2. rasprava i po potrebi davanje stručnog mišljenja o tekstovima/člancima/monografijama Europske farmakopeje koji su u fazi izrade/revizije ili trebaju korekciju
 3. prikupljanje prijedloga za izradu novih, odnosno revizija/korekcija postojećih tekstova/članaka/monografija koji se preko NPA i delegacije prosljeđuju Komisiji Ph. Eur.
 4. pomaganje NPA u davanju odgovora na upite Komisije/stručnih grupa/radnih tijela Ph. Eur.
 5. sudjelovanje u laboratorijskom ispitivanju ili organiziranje laboratorijske provedbe zadataka postavljenih od strane Komisije/stručnih grupa/radnih tijela Ph. Eur. sa stručnjacima stručnih tijela i radnih grupa
 6. predlaganje i sudjelovanje u izradi/pregledu tekstova/članaka/monografija HRF
 7. pomaganje kolegama u implementaciji Europske farmakopeje.

Stalni sastav Povjerenstva, uz imenovane predstavnike Ureda za farmakopeju pri HALMED-u, čine predstavnici najraširenijih područja djelovanja farmacije u Republici Hrvatskoj:

 • Predsjednik Povjerenstva: dr. sc. Goran Benković, mag. pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova
 • Zamjenica predsjednika Povjerenstva: Maja Osenički Švarc, mag. pharm., univ. mag. pharm.

 • Javno ljekarništvo: Željka Jug, mag. pharm. spec. ispitivanja i kontrole lijekova

 • Javno ljekarništvo: dr. sc. Lovre Zekan, mag. pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova

 • Bolničko ljekarništvo: Davorka Jakšić, mag. pharm. spec. farmaceutske tehnologije

 • Biljni lijekovi: dr.sc. Josipa Cvek, mag. pharm., univ.mag.pharm.

 • Proizvodnja i/ili kontrola lijekova u industriji: Melita Brčić Kostić, mag. pharm.

 • Proizvodnja i/ili kontrola lijekova u industriji: Kristina Janeković Petras, mag. pharm., univ. mag. pharm., spec. ispitivanja i kontrole lijekova

 • Veleprodaja lijekova: Maria Luise Stričak, mag. pharm.

 • Analitika lijekova: prof. dr. sc. Biljana Nigović, mag. pharm.

 • Veterinarsko-medicinski proizvodi: Hrvoje Pavasović, dr. med. vet.

 • Srednjoškolsko farmaceutsko obrazovanje: mr.sc. Marina Kukalj Banović, mr. pharm. spec.

 • Biljni lijekovi: izv. prof. dr. sc. Biljana Blažeković, mag. pharm.

Prema potrebi, predviđeno je da se na sjednice Povjerenstva pozivaju na suradnju i predstavnici drugih područja djelatnosti.

Na vrh stranice