Novosti i edukacije

Obavijest o privremenoj obustavi prodaje i primjene jedne serije lijeka Menopur

18.10.2011.

Nositelj odobrenja lijeka Menopur, PharmaSwiss d.o.o., pokrenuo je dana 14. listopada 2011. godine, u skladu s čl. 70 Pravilnika o farmakovigilanciji (NN 125/09), privremenu obustavu prodaje i primjene serije CE0562E lijeka Menopur 75 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju (menotropin, visokopročišćeni).

PharmaSwiss d.o.o. je uputio zahtjev veleprodajama da se u najkraćem mogućem roku svim bolničkim i ljekarničkim ustanovama u kojima se nalazi serija CE0562E osigura zamjena navedene serije lijeka s nekom od preostale dvije serije trenutno dostupne u Republici Hrvatskoj.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o važnim sigurnosnim informacijama o povezanosti lijeka Zypadhera (olanzapin) i postinjekcijskog sindroma

18.10.2011.

Tvrtka Eli Lilly Hrvatska d.o.o., nositelj odobrenja za stavljanje u promet lijeka Zypadhera (olanzapin prašak i otapalo za suspenziju za injekciju s produljenim oslobađanjem), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode uputila je pismo zdravstvenim radnicima o važnim sigurnosnim informacijama o povezanosti Zypadhere i postinjekcijskog sindroma. Pismo navodi upute za liječnike i dodatne informacije o postinjekcijskom sindromu.

HALMED-u do sad nije prijavljen niti jedan slučaj postinjekcijskog sindroma ili predoziranja povezan s primjenom lijeka Zypadhera. HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene lijeka Zypadhera te će o svakom novom podatku javnost biti pravovremeno obaviještena.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju primjene lijeka Multaq (dronedaron) na bolesnike s paroksizmalnom ili perzistentnom fibrilacijom atrija

13.10.2011.

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet antiaritmika Multaq, sanofi-aventis Croatia d.o.o., je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode poslao pismo zdravstvenim radnicima o ograničavanju primjene lijeka Multaq (dronedaron) na bolesnike s paroksizmalnom ili perzistentnom fibrilacijom atrija, sukladno zaključcima o sigurnosti njegove primjene objavljenima 30. rujna 2011. godine na internetskim stranicama HALMED-a.

opširnije

Osvrt na rizik od osteonekroze čeljusti u bolesnika liječenih bisfosfonatima

12.10.2011.

Nastavno na upite upućene od strane zdravstvenih radnika, HALMED donosi pregled rizičnih čimbenika i mjere prevencije razvoja osteonekroze čeljusti u bolesnika liječenih bisfosfonatima. Odluka o stomatološkim zahvatima u bolesnika liječenih bisfosfonatima mora biti donesena na osnovi procjene individualne koristi i rizika za svakog pojedinog bolesnika.

HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene bisfosfonata, a zdravstvene radnike poziva da prijave svaku uočenu nuspojavu lijekova.

opširnije

Procjena lijekova koji sadrže djelatnu tvar orlistat

12.10.2011.

Europska agencija za lijekove (EMA) je započela procjenu lijekova za liječenje pretilosti koji sadrže orlistat kako bi utvrdila mijenjaju li vrlo rijetki slučajevi oštećenja jetre omjer koristi i rizika primjene ovih lijekova kao i uvjete za njihovo stavljanje na tržište. U tijeku je procjena svih dostupnih informacije na temelju kojih će se, u slučaju potrebe, poduzeti dodatne mjere.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske nije zaprimila niti jednu prijavu nuspojave na lijek koji sadrži orlistat, a koja se odnosi se na oštećenje jetre.

opširnije

Pismo liječnicima o mogućoj privremenoj nestašici u opskrbi lijekom Apidra® (inzulin glulizin)

04.10.2011.

Tvrtka Sanofi-aventis Croatia d.o.o. u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode uputila je pismo liječnicima propisivačima o mogućoj privremenoj nestašici u opskrbi lijekom Apidra® (inzulin glulizin).

Zaliha navedenog lijeka u RH dostatna je, s obzirom na trenutnu potrošnju, do kraja studenog 2011. godine. Tvrtka Sanofi-aventis Croatia d.o.o. će pravovremeno obavijestiti javnost o novim informacijama vezanim uz opskrbu tržišta Republike Hrvatske ovim lijekom.

opširnije

Ograničenje propisivanja antiaritmika Multaq (dronedaron) na bolesnike s paroksizmalnom ili perzistentnom fibrilacijom atrija

30.09.2011.

HALMED objavljuje preporuke o ograničavanju primjene lijeka Multaq (dronedaron) na bolesnike s paroksizmalnom ili perzistentnom fibrilacijom atrija za održavanje srčanog ritma nakon uspješne kardioverzije, nastavno na zaključke Povjerenstva za humane lijekove (CHMP) Europske agencije za lijekove (EMA) od 22. rujna 2011. Propisivanje Multaqa se preporučuje nakon uzimanja u obzir drugih terapijskih mogućnosti.

opširnije

U Dubrovniku se održava međunarodna konferencija „Informacije o lijekovima“

29.09.2011.

U Dubrovniku je, danas, 29. rujna 2011. godine, u hotelu Dubrovnik Palace, svečano otvorena međunarodna konferencija „Informacije o lijekovima“ ("Les Informations sur les Médicaments"). Ova dvodnevna konferencija se održava u zajedničkoj organizaciji Francuske agencije za lijekove i medicinske proizvode (AFSSAPS), hrvatske Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova (CARPC) i Hrvatskog farmaceutskog društva (HFD). Konferencija je organizirana pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

opširnije