Novosti i edukacije

Obavijest o uvođenju novih kontraindikacija i upozorenja za pioglitazon s ciljem smanjenja rizika od raka mokraćnog mjehura

06.09.2011.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) Europske agencije za lijekove (EMA) je, sukladno najavi objavljenoj 27.06.2011. na web stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), donijelo preporuke o uvođenju novih kontraindikacija i upozorenja u sažetak opisa svojstava lijeka (SPC) i uputu o lijeku (PIL) za lijekove s djelatnom tvari pioglitazon.

Zaključak CHMP-a na temelju dostupnih podataka jest da postoji relativno malo povećanje rizika od karcinoma mokraćnog mjehura povezano s liječenjem pioglitazonom. Nadalje, zaključeno je da određeni bolesnici, koji ne mogu biti odgovarajuće kontrolirani drugim antidijabeticima, mogu imati koristi od liječenja pioglitazonom te da korist liječenja pioglitazonom u ovom trenutku nadmašuje rizik u onih bolesnika koji su dobro regulirani.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED uputila je pismo liječnicima u kojem su detaljno navedene preporuke za pioglitazon.

Do sad u Hrvatskoj nije bilo prijava nuspojava povezanih s uzimanjem pioglitazona. HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene lijekova s djelatnom tvari pioglitazon te će o svakom novom podatku pravovremeno obavijestiti javnost.

opširnije

Povlačenje lijeka Nurofen Plus sa inozemnih tržišta nema utjecaja na sigurnost primjene lijekova naziva Nurofen koji se nalaze na hrvatskom tržištu

31.08.2011.

Lijek Nurofen Plus povučen je s inozemnih tržišta zbog neispravnosti u kakvoći koja je uočena u Ujedinjenom Kraljevstvu (u pakovanju navedenog lijeka pronađena su druga dva lijeka).

Lijek Nurofen Plus (ibuprofen, kodein) nema odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj te nije dostupan na hrvatskom tržištu. Ako su hrvatski državljani za vrijeme boravka u inozemstvu kupili lijek Nurofen Plus potrebno ga je odnijeti u najbližu ljekarnu kako bi se prikladno zbrinuo.

Navedenom neispravnošću nisu zahvaćeni drugi lijekovi proizvođača Reckitt Benckiser koji sadrže ibuprofen i prisutni su na hrvatskom tržištu: Nurofen obložene tablete, Nurofen Liquid kapsule, Nurofen oralna suspenzija za djecu i Nurofen Cold and Flu filmom obložene tablete.

opširnije

Pismo zdravstvenim djelatnicima o povezanosti lijeka Sprycel (dasatinib) s plućnom arterijskom hipertenzijom

30.08.2011.

Tvrtka PharmaSwiss d.o.o., nositelj odobrenja za lijek Sprycel (dasatinib), u dogovoru s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), uputila je 30. kolovoza 2011. godine pismo zdravstvenim djelatnicima o važnim podacima o sigurnosti primjene i mogućem riziku prekapilarne plućne arterijske hipertenzije (PAH) povezane s primjenom dasatiniba.

Pismom se zdravstvene djelatnike informira o slučajevima PAH-a povezanim s liječenjem dasatinibom te im se daju preporuke za postupanje s bolesnicima koji se liječe ovim lijekom kako bi se smanjio rizik za razvoj PAH-a. Ove nove sigurnosne informacije bit će u što skorijem roku uvrštene u Sažetak opisa svojstava lijeka za lijek Sprycel.

HALMED-u do sad nije prijavljen niti jedan slučaj plućne arterijske hipertenzije povezan s primjenom lijeka Sprycel. Zdravstvene radnike se poziva da svaku uočenu nuspojavu prijave HALMED-u. HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene lijeka Sprycel te će o svakom novom podatku javnost biti pravovremeno obaviještena.

opširnije

Važne informacije o sigurnosti primjene lijekova s djelatnom tvari citalopram

26.08.2011.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) je ograničila primjenu citaloprama na 40 mg/dan jer su novi podaci iz kliničke studije pokazali povezanost između primjene veće doze citaloprama i nastanka produljenja QT intervala. Produženje QT intervala je poremećaj u električkom provođenju srčanih impulsa koji može uzrokovati po život opasan oblik ventrikularne tahikardije.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je zatražila od nositelja odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o. i Sandoz d.o.o. koji u Republici Hrvatskoj imaju odobrenje za lijekove s djelatnom tvari citalopram (lijekovi Starcitin i Citalon) da uvrste u informacije o lijeku nove podatke o sigurnosti primjene lijeka citalopram. odnosno izmjenu doziranja lijeka kojom bi se doza ograničila na 40 mg dnevno.

U Republici Hrvatskoj nije prijavljen niti jedan slučaj nuspojave uzrokovane utjecajem citaloprama na provodljivosti srca.

opširnije