Novosti i edukacije

Pismo ljekarnicima o povećanom nadzoru nad izdavanjem lijekova koji sadrže djelatnu tvar kodein zbog opasnosti razvoja ovisnosti

23.03.2011.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je ograničila indikacije, dodala nova upozorenja i uputila smjernice ljekarnicima za izdavanje bezreceptnih lijekova koji sadrže djelatnu tvar kodein kako bi se smanjio rizik njihove prekomjerne upotrebe i nastanka ovisnosti.

Indikacija za primjenu ovih lijekova od sada je ograničena samo na kratkotrajno liječenje akutne, umjerene boli koja se ne smanjuje primjenom samog paracetamola, ibuprofena ili acetilsalicilatne kiseline.

opširnije

Pismo liječnicima o povećanom nadzoru nad uvozom lijekova koji sadrže djelatnu tvar buflomedil zbog uočenog rizika za nastanak ozbiljnih kardijalnih i neuroloških nuspojava

09.03.2011.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila je pismo liječnicima propisivačima o povećanom nadzoru koji će se u narednom razdoblju provoditi nad uvozom lijekova koji sadrže djelatnu tvar buflomedil. Povećani nadzor zbog uočenog rizika za nastanak ozbiljnih kardijalnih i neuroloških nuspojava obavljat će se do donošenja konačne odluke Europske agencije za lijekove (EMA) o eventualnom povlačenju ovog lijeka na području Europske unije.

Za područje Republike Hrvatske, ovo razdoblje povećanog nadzora je prijelazno razdoblje prije uvođenja zabrane uvoza buflomedila u kojem su liječnici propisivači dužni pacijentima koji se liječe buflomedilom promijeniti terapiju u adekvatnu zamjensku terapiju, a HALMED-u prijaviti svaki slučaj ili sumnju na nuspojavu ili predoziranje buflomedilom.

opširnije

Nove sigurnosne informacije o antibioticima iz skupine fluorokinolona i riziku produljenja QT intervala

08.03.2011.

Pruduljenje QT intervala je poznata nuspojava antibiotika iz skupine fluorokinolona, ali se potencijal fluorokinolona da uzrokuju produljenje QT intervala razlikuje unutar skupine.

Na temelju rezultata pregleda stručne literature koju je provela Radna grupa za farmakovigilanciju Europske agencije za lijekove (PhVWP), lijekovi iz skupine fluorokinolona podijeljeni su na one s potencijalnim rizikom, niskim potencijalnim rizikom i vrlo niskim potencijalnim rizikom produljenja QT intervala.

Zbog prepoznatog rizika uzrokovanja produljenja QT intervala za moksifloksacin, liječnike propisivače se podsjeća na indikacije u kojima se on smije propisivati te ih se poziva da prijave svaku nuspojavu ili sumnju na nuspojavu lijekova iz ove skupine.

opširnije

Pismo liječnicima o ograničavanju indikacije za lijek Zerit (stavudin) zbog potencijalno ozbiljnih nuspojava

04.03.2011.

U suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) tvrtka PharmaSwiss d.o.o., nositelj odobrenja za lijek Zerit, uputila je pismo liječnicima o ograničavanju inidikacije ovog lijeka u odraslih i djece koji ga koriste u liječenju HIV infekcije, a zbog potencijalno ozbiljnih nuspojava koje uključuju laktacidozu, lipoatrofiju i perifernu neuropatiju.

Pismom se liječnike informira o ograničavanju indikacije za ovaj lijek, trajanju liječenja te promjeni terapije u druge odgovarajuće antiretrovirusne lijekove.

opširnije

28. veljače - Međunarodni dan rijetkih bolesti

25.02.2011.

S ciljem podizanja svijesti i edukacije o rijetkim bolestima, 28. veljače 2011. godine diljem svijeta obilježava se četvrti Međunarodni dan rijetkih bolesti. Na taj se način želi senzibilizirati javnost i ukazati na probleme s kojima se oboljeli i njihove obitelji susreću, počevši od dijagnostike pa do liječenja i rehabilitacije. Ovogodišnji Dan rijetkih bolesti održava se pod motom "Rijetke, ali jednake" (Rare but Equal).

Rijetke bolesti definirane su kao po život opasna stanja ili bolesti koje vode do kronične slabosti, a od kojih boluje najviše pet pojedinaca na 10.000 stanovnika. U današnje vrijeme u svijetu postoji između pet i osam tisuća različitih rijetkih bolesti, koje pogađaju između šest i osam posto cjelokupnog stanovništva. Procjenjuje se da u Hrvatskoj od rijetkih bolesti boluje oko 30 tisuća ljudi.

Dana 15. studenoga 2010. godine HALMED je na svojim internetskim stranicama objavio popis lijekova za liječenje rijetkih i teških bolesti odobrenih u RH, koji u EU imaju odobren "orphan" status i europsko odobrenje za stavljanje lijeka u promet, odnosno odobrenje Europske komisije. Popis lijekova sadržava zaštićeni naziv lijeka, djelatnu tvar, ATK skupinu i terapijsko područje.

opširnije

Pismo liječnicima o povezanosti primjene lijeka Cubicin (daptomicin) s razvojem eozinofilne pneumonije

17.02.2011.

Novartis Hrvatska d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode uputio pismo liječnicima o najnovijim informacijama o povezanosti primjene lijeka Cubicin (daptomicin) s razvojem eozinofilne pneumonije.

Pismom se zdravstveni djelatnici upozoravaju da je u slučaju pojave simptoma eozinofilne pneumonije potrebno odmah prekinuti liječenje daptomicinom, te ako je prikladno, započeti liječenje kortikosteroidima.

HALMED do sada u Republici Hrvatskoj nije zabilježio niti jednu prijavu nuspojave na lijek Cubicin.

opširnije

Sigurnosno korektivna radnja vezana uz medicinske proizvode SynchroMed® II i SynchroMed EL

16.02.2011.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode zaprimila je obavijest od nositelja upisa u očevidnik medicinskih proizvoda Medic d.o.o., Zagreb, o sigurnosno korektivnoj radnji vezanoj uz medicinske proizvode SynchroMed® II i SynchroMed EL, proizvođača Medtronic Inc, SAD.

Ukoliko se korisnik u potpunosti ne pridržava upute za uporabu ovih proizvoda može doći do nehotičnog nepravilnog uštrcavanja propisanog lijeka. Stoga je Medic d.o.o. priredio dodatne upute za korisnike kako bi se smanjio rizik pojave štetnog događaja.

U Republici Hrvatskoj postoji samo jedan korisnik Synchromed pumpi koji do sada nije uočio niti jedan štetni događaj vezan uz opisani problem i kojem su dostavljene nove, dodatne upute za korištenje proizvoda.

opširnije