Novosti i edukacije

Predavanje i radionica „Sustav praćenja nuspojava lijekova i cjepiva u Hrvatskoj i Europi“ - Zagreb, 8. veljače 2012. godine

29.12.2011.

U Zagrebu će se 8. veljače 2012. godine održati predavanje i radionica pod nazivom „Sustav praćenja nuspojava lijekova i cjepiva u Hrvatskoj i Europi“. Na ovom stručnom skupu zdravstveni radnici će se educirati o osnovama prijavljivanja nuspojava lijekova i cjepiva, o ustroju sustava farmakovigilancije u Hrvatskoj i svijetu te će se prikazati najnovija saznanja o nuspojavama lijekova i cjepiva uz praktičnu vježbu prijavljivanja nuspojava (spontane prijave i klinička ispitivanja). Predavanje i radionica će se održati u Velikoj dvorani Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, s početkom u 13 sati (predviđeno trajanje oko 3 sata).

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o potencijalnim rizicima od kardiovaskularnih i renalnih štetnih događaja u pacijenata s dijabetesom tipa 2 i oštećenjem bubrega i/ili kardiovaskularnom bolešću, koji primaju terapiju aliskirenom

27.12.2011.

Tvrtka Novartis Hrvatska d.o.o., nositelj odobrenja lijekova Rasilez (aliskiren) i Rasilez HCT (aliskiren, hidroklorotiazid), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), uputila je pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim za aliskiren. Pismom se liječnike informira o većoj incidenciji kardiovaskularnih i renalnih štetnih događaja u pacijenata s dijabetesom tipa 2 i oštećenjem bubrega i/ili kardiovaskularnom bolešću te se daju privremene preporuke za terapiju hipertenzije u ovih bolesnika.

opširnije

Obavijest o provedenoj inspekciji Roche proizvodnog mjesta Florence, Južna Karolina, SAD

21.12.2011.

Tvrtka Roche d.o.o. izvijestila je 15. prosinca 2011. godine Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) o rezultatima inspekcije, proizvodnog mjesta djelatnih tvari i međuproizvoda za neke od lijekova ovog nositelja odobrenja, koju su proveli.
O svim novim informacijama vezanim uz proizvodnju lijekova tvrtke Roche na proizvodnom mjestu Florence, Južna Karolina, SAD javnost će biti pravovremeno obaviještena.

opširnije

Obavijest o promjeni strukture sloga na zahtjevima za davanje suglasnosti za uvoz lijekova temeljem recepta liječnika

20.12.2011.

Radi potrebe vođenja podataka o propisivačima recepata za lijekove koji se uvoze, promijenila se struktura sloga na zahtjevima za izdavanje suglasnosti za uvoz lijekova temeljem recepta liječnika.

U izradi je i novi program koji će vam za nekoliko dana biti na raspolaganju za download i instalaciju na vaša računala, a pomoću kojeg možete generirati datoteke za slanje u Agenciju.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o promjeni proizvodnog procesa i posljedičnoj promjeni naziva lijeka Deprozel (paroksetin)

19.12.2011.

PLIVA Hrvatska d.o.o., nositelj odobrenja lijeka Deprozel 20 mg filmom obložene tablete (paroksetin), u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), uputila je pismo zdravstvenim radnicima kojim ih informira o promjeni naziva i proizvodnog procesa ovog lijeka. Radi promjena u procesu proizvodnje Deprozel 20 mg tableta, izmijenjeni su formulacija i izgled tableta te posljedično naziv lijeka koji sada glasi Deprozel 20 mg filmom obložene tablete.

opširnije