Novosti i edukacije

Antibiotike koristite odgovorno i savjesno

13.02.2012.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je na svojim internetskim stranicama, pod linkom Za pacijente, novu rubriku naziva Antibiotike koristite odgovorno i savjesno koja je posvećena pravilnoj uporabi antimikrobnih lijekova.

HALMED pomno prati uporabu antibiotika u Hrvatskoj, poziva na njihovu racionalnu i pravilnu uporabu te potiče na podizanje javne svijesti o rezistenciji jer se pogrešnim i prekomjernim propisivanjem antibiotika te njihovom nepravilnom upotrebom potiče otpornost mikroorganizama na antibiotike, a povećava se i rizik za razvoj drugih bolesti.

opširnije

HALMED sudjeluje u provedbi 4. javne edukativne kampanje za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova - JEKA

13.02.2012.

HALMED je pokrovitelj i sudionik u provedbi 4. javne edukativne kampanje za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova (JEKA) čiji je osnovni cilj smanjenje nepotrebnog ili neprimjerenog korištenja antibiotika jer prekomjerna uporaba antibiotika uzrokuje rezistenciju, odnosno otpornost mikroorganizama na dotad učinkovit lijek. Pravilnom uporabom antimikrobnih lijekova sačuvat će se njihova aktivnost, pojačati klinička djelotvornost i smanjiti potencijal za razvoj rezistencije što će, u konačnici, dovesti do smanjenja morbiditeta i mortaliteta zbog infekcija uzrokovanih otpornim bakterijama.

opširnije

Obavijest podnositeljima zahtjeva o novim radnim procesima u HALMED-u

09.02.2012.

Od 1. veljače 2012. godine u HALMED-u je stupila na snagu nova sistematizacija radnih mjesta u cilju postizanja unaprjeđenja radnih procesa i učinkovitosti rada HALMED-a. Novi radni procesi će se postepeno uvoditi u postojeći tijek rada Agencije kroz razdoblje od nekoliko mjeseci.
Ovim putem želimo izvijestiti sve podnositelje zahtjeva za davanje/obnovu/izmjenu odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet da će se predmeti zaprimljeni u Agenciji od 1. siječnja 2012. godine obraditi prema novim radnim procesima. Ranije zaprimljeni predmeti nastavit će se rješavati prema dosadašnjoj organizaciji rada.
Budući da se u novoj podijeli poslova izmjene IA rješavaju nezavisno od drugih izmjena, ovim putem želimo zamoliti podnositelje da zahtjeve za ovim izmjenama predaju odvojeno od ostalih izmjena. Iznimno, u slučaju više izmjena (I ili II), a koje su posljedica jedne izmjene, podnositelj zahtjeva podnosi jedan zajednički zahtjev i jedan obrazac za prijavu izmjene, uz navođenje svih posljedičnih izmjena i obrazloženje njihove međusobne povezanosti, sukladno čl. 21. Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet (Narodne novine, br. 155/09.).
Molimo podnositelje zahtjeva za razumijevanje vezano uz vrijeme potrebno za uvođenje novih radnih procesa u HALMED-u kojima ćemo dodatno podići razinu brzine i kvalitete pružanja usluga našim korisnicima.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o početku ponovne proizvodnje i distribucije Dianeal, Extraneal i Nutrineal otopina za peritonejsku dijalizu proizvedenih u tvornici u Castlebaru u Irskoj

01.02.2012.

Tvrtka Agmar d.o.o. je, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), uputila pismo zdravstvenim radnicima koji liječe bolesnike na peritonealnoj dijalizi kojim ih izvještava da je nakon uvođenja niza korektivnih i preventivnih mjera ponovno započela proizvodnja i distribucija Dianeal, Extraneal i Nutrineal otopina za peritonejsku dijalizu sa proizvodnog mjesta Castlebar u Irskoj.

opširnije

Informacije o povučenim DePuy ASR endoprotezama kuka

31.01.2012.

DEPUY ASR sistem za zamjenu zglobne površine, proizvođača DePuy International Limited, Velika Britanija, upisan je u očevidnik medicinskih proizvoda Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) dana 12. veljače 2007. godine, a povučen je s našeg tržišta zaključno s 1. rujna 2010. godine.
Navedene endoproteze kuka su povučene s tržišta zbog povećane učestalosti potrebe za uranjenom revizijskom operacijom umjetnog zgloba kuka, u odnosu na ostale endopreteze kuka i u odnosu na očekivanu učestalost kod navedene ASR endoproteze kuka.
Naime, prilikom ugradnje ovakvog tipa medicinskog proizvoda očekuje se određeni postotak potrebnih revizijskih operacija unutar pet godina od ugradnje, a konkretno za DePuy ASR endoprotezu kuka taj postotak je u navedenom vremenskom razdoblju bio uvećan za 12 - 13%.

To znači da navedeni medicinski proizvod kod najvećeg dijela pacijenata neće biti potrebno mijenjati prije standardnog očekivanog roka za revizijsku operaciju. HALMED-u je prijavljeno da je navedeni medicinski proizvod ugrađen u 324 pacijenta u Republici Hrvatskoj.

Slijedom obavijesti zastupnika proizvođača, tvrtke Johnson&Johnson, pacijenti i liječnici su informirani o poduzetim sigurnosnim radnjama. Ako pacijent zna ili sumnja da mu je ugrađena DePuy ASR endoproteza kuka preporuka je da se javi svom liječniku i obavi kontrolni pregled tijekom kojeg će se utvrditi ima li, u njegovom slučaju, potrebe za ranijom revizijskom operacijom ili ne.

opširnije