Novosti i edukacije

Predavanja, radionice i ostala događanja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske organizira stručne skupove s ciljem informiranja i educiranja šire stručne javnosti o novostima u radu Agencije te europskim i hrvatskim propisima koji reguliraju područje lijekova i medicinskih proizvoda, a koji su temelj za osiguranje njihove kakvoće, djelotvornosti i sigurne primjene.

Predavanja su namijenjena zdravstvenim djelatnicima, predstavnicima proizvođača lijekova i/ili medicinskih proizvoda, predstavnicima veleprodaje i maloprodaje lijekova i/ili medicinskih proizvoda te drugim zainteresiranim stranama kojima novosti iz navedenog područja mogu pomoći u radu.

Predavanja održavaju istaknuti stručnjaci iz nacionalnih regulatornih tijela, generičke i inovativne industrije te sveučilišta.

Najava skupa sadržava program, uvjete sudjelovanja i način prijave dok osvrt uz kratki opis događanja sadržava i sažetak ili prezentacije predavača, govore i fotografije sa skupa.

Uz ovdje navedene, seminare, treninge, tečajeve i radionice koji se provode na području lijekova u Europi možete pretraživati i putem internetskog portala On-course.eu, pokrenutog u sklopu Inicijative za inovativne lijekove (eng. Innovative Medicines Initiative, IMI). Tražilica je dostupna ovdje.

Radionica: Osnove farmakovigilancije za nositelje odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

16. veljače 2012. godine

Agencija za lijekove i medicinske proizvode organizira radionicu o osnovama farmakovigilancije za zaposlenike nositelja odobrenja u Republici Hrvatskoj koji rade na području farmakovigilancije, a temeljem Pravilnika o farmakovigilanciji (Narodne novine broj 125/09.) obvezni su proći takvu edukaciju.

Po zahtjevima članka 17. Pravilnika, radionica obuhvaća sljedeća područja:
- pojmovi u farmakovigilanciji,
- spontano i poticano prijavljivanje nuspojava,
- način prijava nuspojava, ocjena prijave nuspojave, izrade Sigurnosnog izvješća o pojedinačnom slučaju (ICSR-a),
- izrade Periodičkog izvješća o neškodljivosti lijeka (PSUR),
- propisi na području farmakovigilancije (Republika Hrvatska, Europska unija).

opširnije

Predavanje i radionica „Sustav praćenja nuspojava lijekova i cjepiva u Hrvatskoj i Europi“

Zagreb, 8. veljače 2012. godine

U Zagrebu će se 8. veljače 2012. godine održati predavanje i radionica pod nazivom „Sustav praćenja nuspojava lijekova i cjepiva u Hrvatskoj i Europi“. Na ovom stručnom skupu zdravstveni radnici će se educirati o osnovama prijavljivanja nuspojava lijekova i cjepiva, o ustroju sustava farmakovigilancije u Hrvatskoj i svijetu te će se prikazati najnovija saznanja o nuspojavama lijekova i cjepiva uz praktičnu vježbu prijavljivanja nuspojava (spontane prijave i klinička ispitivanja). Predavanje i radionica će se održati u Velikoj dvorani Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16, s početkom u 13 sati (predviđeno trajanje oko 3 sata).

opširnije