COVID-19

Gdje mogu pronaći podatke o sastavu cjepiva protiv bolesti COVID-19?

Podaci o sastavu za svako pojedino cjepivo protiv bolesti COVID-19 javno su dostupni u odobrenim dokumentima o lijeku, koji sadrže sve informacije važne za sigurnu primjenu. Riječ je o sažetku opisa svojstava lijeka, koji je namijenjen zdravstvenim radnicima, i uputi o lijeku, koja je namijenjena pacijentima. Cjeloviti sastav naveden je u sažetku opisa svojstava lijeka; djelatna tvar navedena je u točki 2. Kvalitativni i kvantitativni sastav, a pomoćne tvari u točki 6.1 Popis pomoćnih tvari. Cjeloviti sastav također je naveden na vanjskom pakiranju cjepiva te u uputi o lijeku, u dijelu 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije.

Predmetni dokumenti za sva odobrena cjepiva protiv bolesti COVID-19 dostupni su putem baze lijekova HALMED-a te odabirom cjepiva s niže navedenog popisa:

Što sadrže cjepiva protiv bolesti COVID-19?

Informacije o načinu na koji možete izravno pristupiti podacima o sastavu cjepiva protiv bolesti COVID-19 dostupne su u odgovoru na pitanje Gdje mogu pronaći podatke o sastavu cjepiva protiv bolesti COVID-19?

U svrhu osiguravanja što boljeg razumijevanja sastojaka sadržanih u predmetnim cjepivima, HALMED je priredio detaljnija objašnjenja sastava svakog navedenog cjepiva, koja možete pronaći ovdje.

Jesu li cjepiva protiv bolesti COVID-19 onečišćena grafenom ili derivatima grafena?

Temeljem svih do sada provedenih analiza cjepiva protiv bolesti COVID-19 i provedenih inspekcijskih nadzora te svih dostupnih podataka i informacija od nadležnih laboratorija koji provode analizu uzoraka svake serije cjepiva, europska regulatorna tijela za lijekove ocijenila su da onečišćenja odobrenih cjepiva grafenom ili njegovim derivatima prilikom proizvodnje nisu moguća.

Grafen oksid ne koristi se u formulaciji niti jednog cjepiva protiv bolesti COVID-19, ali ni drugih lijekova, stoga nije razvidna mogućnost ovakvog onečišćenja ni u proizvodnim pogonima u kojim se cjepiva proizvode, ni u samim cjepivima tijekom proizvodnje. Laboratorijskom provjerom kakvoće koja se provodi za svaku seriju cjepiva, ne samo od strane proizvođača, već i od strane nadležnih regulatornih laboratorija u Europskoj uniji, potvrđeno je da svaka serija odobrenih cjepiva koja je puštena u promet u EU-u udovoljava odobrenim zahtjevima kakvoće. Dodatno, od strane zdravstvenih radnika ili pacijenata nije zaprimljena niti jedna prijava neispravnosti u kakvoći koja bi upućivala na mogućnost ovakvog onečišćenja cjepiva. Iz navedenog proizlazi da prisutnost grafena ili njegovih derivata u cjepivima nije vjerojatna.

Službeni odgovor Europske komisije na pitanje o mogućnosti prisutnosti grafena u odobrenim cjepivima možete pročitati ovdje.

Gdje mogu dobiti dodatne liječničke konzultacije ili savjet vezan uz cijepljenje?

Za sve savjete prije cijepljenja potrebno je obratiti se izabranom liječniku obiteljske medicine ili nadležnom liječniku koji provodi cijepljenje.

Također, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) uspostavio je Savjetovalište za cijepljenje protiv COVID-19, koje je uz prethodno naručivanje dostupno za građane na adresi Ulica Radoslava Cimermana 64a, Zagreb. Građani se upućuju da svakako ponesu medicinsku dokumentaciju koju smatraju potrebnom predočiti za davanje savjeta. Više informacija dostupno je na internetskim stranicama HZJZ-a.

U slučaju da su vam potrebne dodatne liječničke konzultacije vezano uz cijepljenje, za savjet se možete obratiti i liječniku specijalistu kliničke farmakologije. U Zagrebu u sklopu Zavoda za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb djeluje Ambulanta za farmakoterapiju. Više informacija dostupno je na internetskim stranicama KBC-a Zagreb.