COVID-19

Kojim se cjepivima mogu docijepiti?

Sukladno odobrenjima Europske komisije (EK) te preporukama Europske agencije za lijekove (EMA) i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), za docjepljivanje protiv bolesti COVID-19 mogu se primijeniti sljedeća izvorna i prilagođena cjepiva:

Jednako tako, za docjepljivanje se mogu koristiti ranije odobrena cjepiva:

Više informacija o predmetnim preporukama EMA-e i ECDC-a dostupno je u obavijestima HALMED-a:

Sve preostale informacije o odobrenjima i preporukama za primjenu cjepiva protiv bolesti COVID-19 možete pronaći na internetskim stranicama HALMED-a, u dijelu COVID-19.

Stručna mišljenja Europske agencije za lijekove (EMA) i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) o kombiniranju različitih vrsta cjepiva protiv bolesti COVID-19 kod primarnog cijepljenja i docjepljivanja koja su donesena u cilju pružanja potpore odlukama u nacionalnim kampanjama cijepljenja možete pronaći ovdje.

Primjena booster doze cjepiva provodi se sukladno službenim preporukama koje na nacionalnoj razini donose nacionalna tijela koja provode kampanje cijepljenja, uzimajući u obzir lokalnu epidemiološku situaciju, kao i dostupne podatke o djelotvornosti i sigurnosti.

Preporuke za cijepljenje u Republici Hrvatskoj donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), koji na svojim internetskim stranicama redovito ažurira i objavljuje trenutačno važeće preporuke vezane uz cijepljenje protiv bolesti COVID-19 u Hrvatskoj.

Kome je potrebna dodatna doza cjepiva?

Sukladno ocjeni Povjerenstva za humane lijekove (CHMP) pri EMA-i iz listopada 2021. godine, dodatna doza cjepiva Comirnaty (proizvođača BioNTech/Pfizer) i Spikevax (proizvođača Moderna) protiv bolesti COVID-19 može biti primijenjena u osoba sa značajno oslabljenim imunološkim sustavom, najmanje 28 dana nakon primjene druge doze cjepiva.

Preporuka EMA-e donesena je temeljem ispitivanja cjepiva koja su pokazala da dodatna doza ovih cjepiva povećava sposobnost stvaranja antitijela protiv virusa koji uzrokuje bolest COVID-19 kod pacijenata s transplantiranim organima i oslabljenim imunološkim sustavom.

Iako nema izravnih podatka koji bi ukazivali na to da sposobnost stvaranja antitijela u ovih pacijenata štiti od bolesti COVID-19, očekuje se da će dodatna doza povećati zaštitu barem kod dijela pacijenata. EMA će nastaviti pratiti sve podatke o djelotvornosti kako postanu dostupni.

Preporuke za cijepljenje u Republici Hrvatskoj donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ), koji na svojim internetskim stranicama redovito ažurira i objavljuje trenutačno važeće preporuke vezane uz cijepljenje protiv bolesti COVID-19 u Hrvatskoj.

Važno je razlikovati dodatnu dozu za osobe sa značajno oslabljenim imunološkim sustavom od docjepne, odnosno booster doze namijenjene za primjenu u općoj populaciji. Podaci vezani uz primjenu booster doze cjepiva dostupni su u dijelu Kojim se cjepivima mogu docijepiti?