COVID-19

Gdje mogu pronaći informacije o nuspojavama cjepiva protiv bolesti COVID-19?

Podaci o nuspojavama za svako pojedino cjepivo protiv bolesti COVID-19 javno su dostupni u odobrenim dokumentima o lijeku, koji sadrže sve informacije važne za sigurnu primjenu. Riječ je o sažetku opisa svojstava lijeka, koji je namijenjen zdravstvenim radnicima, i uputi o lijeku, koja je namijenjena pacijentima. Podaci o nuspojavama dostupni su u dijelu 4.8 sažetka odnosno u dijelu 4. upute o lijeku.

Predmetni dokumenti za sva odobrena cjepiva protiv bolesti COVID-19 dostupni su putem baze lijekova HALMED-a te odabirom cjepiva s niže navedenog popisa:

HALMED objavljuje i redovito ažurira podatke o zaprimljenim prijavama sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19 na svojim internetskim stranicama u dijelu Podaci o zaprimljenim prijavama sumnji na nuspojave cjepiva protiv bolesti COVID-19.

Kako mogu prijaviti sumnju na nuspojavu cjepiva?

Sumnje na nuspojave mogu se prijaviti HALMED-u putem on-line aplikacije, mobilne aplikacije ili slanjem obrasca. Osim toga, zdravstvenim radnicima je omogućeno prijavljivanje sumnji na nuspojave putem elektroničke platforme OPeN, o čemu su dodatne informacije dostupne ovdje.

Detaljnije informacije o postupku prijave sumnji na nuspojave možete pronaći ovdje.

Gdje mogu pronaći podatke o prijavama sumnji na nuspojave u Europskoj uniji?

Europska agencija za lijekove (EMA) objavljuje mjesečna izvješća o sigurnosti odobrenih cjepiva protiv bolesti COVID-19, o čemu HALMED redovito izvještava putem svojih internetskih stranica, u rubrikama Novosti i COVID-19.

Izvješća o sigurnosti svih odobrenih cjepiva protiv bolesti COVID-19, zajedno s podacima o broju primijenjenih doza i zaprimljenih prijava sumnji na nuspojave za predmetna cjepiva, dostupna su na internetskim stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

U izvješćima o sigurnosti cjepiva prikazani su ishodi ocjena podataka koji su postali dostupni nakon davanja odobrenja za stavljanje u promet cjepiva protiv bolesti COVID-19. Ove ocjene provodi Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) pri EMA-i.

Gdje mogu dobiti dodatne liječničke konzultacije ili savjet vezan uz cijepljenje?

Za sve savjete prije cijepljenja potrebno je obratiti se izabranom liječniku obiteljske medicine ili nadležnom liječniku koji provodi cijepljenje.

Također, Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) uspostavio je Savjetovalište za cijepljenje protiv COVID-19, koje je uz prethodno naručivanje dostupno za građane na adresi Ulica Radoslava Cimermana 64a, Zagreb. Građani se upućuju da svakako ponesu medicinsku dokumentaciju koju smatraju potrebnom predočiti za davanje savjeta. Više informacija dostupno je na internetskim stranicama HZJZ-a.

U slučaju da su vam potrebne dodatne liječničke konzultacije vezano uz cijepljenje, za savjet se možete obratiti i liječniku specijalistu kliničke farmakologije. U Zagrebu u sklopu Zavoda za kliničku farmakologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb djeluje Ambulanta za farmakoterapiju. Više informacija dostupno je na internetskim stranicama KBC-a Zagreb.