Farmakovigilancija

Produljenje roka valjanosti tvrdih kapsula Tamiflu 75 mg, 45 mg i 30 mg

17.07.2009.

Prema preporuci Europske agencije za lijekove rok valjanosti tvrdih kapsula Tamiflu produljuje se s dosadašnjih 5 na 7 godina. Agencija za lijekove i medicinske proizvode odobrila je ovu izmjenu za sve oblike tvrdih kapsula lijeka Tamiflu koje imaju odobrenja za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj (Tamiflu 75 mg, 45 mg i 30 mg). Izmjena će biti uvrštena u Sažetak opisa svojstava lijeka, Označavanje lijeka i Uputu o lijeku svih novoproizvedenih serija kapsula.

opširnije

Preporuke Agencije za lijekove i medicinske proizvode za primjenu antivirusnih lijekova Tamiflu i Relenza u djece mlađe od jedne godine, trudnica i dojilja u slučaju pandemije gripe A/H1N1

09.06.2009.

Vezano uz nedavnu pojavu gripe A/H1N1, Povjerenstvo za lijekove Agencije za lijekove i medicinske proizvode donijelo je na svojoj 111. sjednici preporuke za primjenu antivirusnog lijeka Tamiflu (oseltamivir) u djece mlađe od jedne godine te lijekova Tamiflu i Relenza (zanamivir) u trudnica i dojilja u slučaju proglašenja pandemije gripe A/H1N1 (šesti stupanj razvoja pandemije, prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije). Preporuke su u skladu s preporukama Povjerenstva za humane lijekove (CHMP) Europske agencije za lijekove (EMEA).

opširnije