Farmakovigilancija

Nema dokaza da je cjepivo Fluad u Italiji uzrokovalo smrtne slučajeve - ocjena Povjerenstva Europske agencije za lijekove zemljama članicama potvrdila sigurnost cjepiva protiv gripe

03.12.2014.

Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) Europske agencije za lijekove (EMA) zaključilo je da nema dokaza da je cjepivo protiv gripe Fluad proizvođača Novartis u Italiji uzrokovalo ozbiljne nuspojave, uključujući smrtne slučajeve. Zbog navedenih je prijava kao mjeru predostrožnosti 27. studenog 2014. godine Talijanska agencija za lijekove (AIFA) obustavila primjenu dviju serija cjepiva Fluad.

Cjepivo Fluad odobreno je u Europskoj uniji (EU) u nekoliko zemalja članica. Ocjena PRAC-a ohrabrujuća je za zemlje članice diljem EU koje nastavljaju s godišnjim kampanjama cijepljenja protiv gripe. Cjepivo Fluad ne nalazi se u prometu u Republici Hrvatskoj.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od izostanka učinkovitosti zbog neispravnog postupka rekonstitucije i primjene lijeka Eligard (depo injekcija leuprorelinacetata)

03.12.2014.

Astellas d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputio pismo zdravstvenim radnicima o riziku od izostanka učinkovitosti zbog neispravnog postupka rekonstitucije i primjene lijeka Eligard (depo injekcija leuprorelinacetata).

Detaljne informacije i tekst pisma dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama o naljepnicama na bočicama kao mjera opreza za sigurnu primjenu lijeka Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib)

03.12.2014.

Roche d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputio pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama o naljepnicama na bočicama kao mjeru opreza za sigurnu primjenu lijeka Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib).

Detaljne informacije i tekst pisma dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o važnim informacijama u cilju sigurne primjene, uključujući Program sprječavanja trudnoće za lijek Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib)

03.12.2014.

Roche d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputio pismo zdravstvenim radnicima o važnim sigurnosnim podacima u vezi teratogenih učinaka lijeka Erivedge 150 mg tvrde kapsule (vismodegib) kao i o uvođenju Programa sprječavanja trudnoće kod primjene ovoga lijeka.

Detaljne informacije i tekst pisma dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Novosti s CMDh-a – studeni 2014. godine

02.12.2014.

Koordinacijska grupa za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh) Europske agencije za lijekove (EMA) na sjednici u studenom 2014. godine usvojila je nove preporuke za lijekove koji sadrže testosteron i za lijekove koji sadrže valproat i povezane djelatne tvari, nastavila je implementaciju ishoda arbitražnog postupka za lijek Tazocin i druge lijekove povezanih zaštićenih naziva te je usvojila novu verziju Core PIL-a za hormonsku nadomjesnu terapiju.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Novosti s CHMP-a – studeni 2014. godine

24.11.2014.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) Europske agencije za lijekove (EMA) je na sjednici u studenom 2014. godine preporučilo odobravanje deset novih lijekova, od kojih su dva namijenjena za liječenje rijetkih i teških bolesti te je dalo preporuke za proširenje terapijskih indikacija za lijekove Inductos i Travatan i za promjenu načina izdavanja hitnog kontraceptiva ellaOne. CHMP je zaključio ocjenu lijekova Corlentor i Procoralan (ivabradin) te je raspravljao o fatalnom slučaju progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) prijavljenom u bolesnika koji je bio liječen lijekom Tecfidera.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od pojave eksfolijativnog dermatitisa i eksfolijacije kože u bolesnika liječenih ustekinumabom (Stelara)

21.11.2014.

Tvrtka Janssen je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputila pismo zdravstvenim radnicima o riziku od pojave eksfolijativnog dermatitisa i eksfolijacije kože u bolesnika liječenih ustekinumabom (Stelara).

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Europski dan svjesnosti o antibioticima

17.11.2014.

Europski dan svjesnosti o antibioticima (EAAD) obilježava se svake godine 18. studenog. Obilježavanje organizira Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC) s ciljem podizanja svijesti o opasnosti razvoja otpornosti mikroorganizama na antibiotike te važnosti njihovog razboritog korištenja.

HALMED pomno prati uporabu antibiotika u Hrvatskoj te poziva na njihovu racionalnu i pravilnu uporabu. Pravilnom primjenom antimikrobnih lijekova sačuvat će se njihova aktivnost, pojačati klinička djelotvornost i smanjiti potencijal za razvoj rezistencije što će, u konačnici, dovesti do smanjenja morbiditeta i mortaliteta zbog infekcija uzrokovanih otpornim bakterijama.

opširnije