Lijekovi

Ziora 5 mg raspadljiva tableta za usta

Naziv lijeka Ziora 5 mg raspadljiva tableta za usta
Broj odobrenja HR-H-649006241
Djelatna tvar olanzapin
Sastav jedna raspadljiva tableta za usta sadrži 5 mg olanzapina
Farmaceutski oblik raspadljiva tableta za usta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u perforiranom blisteru, u kutiji  [HR-H-649006241-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Genepharm S.A., Pallini Attiki, Grčka
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 18.05.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/216
Urbroj 381-12-01/70-17-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Olanzapin

5 mg

raspadljiva tableta za usta; filmom obložena tableta; tableta; obložena tableta

Povratak