Lijekovi

Novosti vezane uz uvoz djelatnih tvari iz trećih zemalja u EU (10. kolovoza 2015.) - NOVO

HALMED ovim putem želi obavijestiti proizvođače lijekova te proizvođače i uvoznike, odnosno veleprodaje djelatnih tvari o promjenama u statusu trećih zemalja u odnosu na očekivane zahtjeve u vezi uvoza djelatne tvari na područje Europske unije.

Kao i do sada, uz svaku isporuku djelatne tvari koja se uvozi iz treće zemlje koja se ne nalazi na popisu zemalja odobrenom od strane Europske komisije (dalje: popis) mora biti priložena pisana potvrda nadležnog tijela treće zemlje u kojoj se nalazi mjesto proizvodnje djelatne tvari (eng. Written Confirmation) kojom se potvrđuje da je:

 1. djelatna tvar proizvedena na mjestu proizvodnje na kojem se primjenjuju zahtjevi dobre proizvođačke prakse sukladni onima koje propisuje Europska unija,
 2. mjesto proizvodnje pod redovnim, strogim i transparentnim nadzorom nad dobrom proizvođačkom praksom
 3. zemlja izvoznica obvezna, u slučaju utvrđene nesukladnosti u nadzoru, bez odgađanja obavijestiti Europsku uniju.

Kako bi se zemlja našla na popisu, mora podnijeti zahtjev i proći postupak procjene koji uključuje pregled zakonodavstva i posjet od strane tijela nadležnog za lijekove neke zemlje članice Europske unije.

Iznimno, radi osiguranja dostupnosti lijekova, uvezena djelatna tvar ne mora imati pisanu potvrdu u razdoblju valjanosti potvrde o dobroj proizvođačkoj praksi ako je na mjestu proizvodnje djelatne tvari za izvoz proveden nadzor od strane nadležnog tijela države članice Europske unije i ako su ispunjeni zahtjevi dobre proizvođačke prakse za djelatnu tvar propisani u Europskoj uniji.

Prema posljednjim službeno objavljenim podacima Europske komisije, status trećih zemalja iz kojih se u Europsku uniju uvozi najveći broj djelatnih tvari je sljedeći:

 • Brazil - nalazi se na popisu od 2. srpnja 2015. godine, a odluka o uvrštavanju na popis stupila na snagu 22. srpnja 2015. godine
 • Indija - nadležno tijelo CDSCO reorganiziralo je svoju internetsku stranicu na kojoj se nalaze pisane potvrde; ako imate poteškoća s provjerom pisanih potvrda obratite nam se na adresu halmed@halmed.hr
 • Izrael - nalazi se na popisu od 2. srpnja 2015. godine, a odluka o uvrštavanju na popis stupila na snagu 22. srpnja 2015. godine
 • SAD - nalazi se na popisu od 21. lipnja 2013. godine, priopćenje Američke agencije za hranu i lijekove (FDA) dostupno je ovdje
 • Japan - nalazi se na popisu od 5. lipnja 2013. godine
 • Australija - nalazi se na popisu od 25. travnja 2013. godine
 • Švicarska - nalazi se na popisu od 23. studeni 2012. godine
 • Argentina - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde (do sada je izdano 16 potvrda), najavljena je predaja zahtjeva za uvrštavanje na popis
 • Kanada - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde (dosada je izdano 13 potvrda i 13 zahtjeva koji obuhvaćaju 87 djelatnih tvari)
 • Kina - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde; ako imate poteškoća s provjerom pisanih potvrda obratite nam se na adresu halmed@halmed.hr
 • Indonezija - nadležno tijelo počelo je izdavati pisane potvrde
 • Malezija - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde (do sada su izdane četiri potvrde), predaja zahtjeva za uvrštavanje na popis odgođena je do daljnjeg
 • Meksiko - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde (do sada je izdano 9 potvrda)
 • Novi Zeland - zahtjev za uvrštenje na popis je na čekanju
 • Singapur - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde (do sada je izdano 9 potvrda koje obuhvaćaju sva proizvodna mjesta)
 • Južna Afrika - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde
 • Južna Koreja - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde (do sada su izdane 54 potvrde koje obuhvaćaju 105 djelatnih tvari), podnesen je zahtjev za uvrštenje na popis te je u tijeku procjena sukladnosti
 • Tajvan - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde (do sada je izdano 76 potvrda koje obuhvaćaju 18 mjesta proizvodnje i ukupno 138 djelatnih tvari), namjera podnošenja zahtjeva za uvrštenje na popis
 • Tajland - nadležno tijelo namjerava izdavati pisanu potvrdu
 • Turska - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde (do sada je izdano 12 potvrda koje obuhvaćaju 212 djelatnih tvari),
 • Ukrajina - nadležno tijelo izdaje pisane potvrde.

U slučaju da za određenu djelatnu tvar nije dostupna pisana potvrda, pozivaju se proizvođači da postupe u skladu s člankom 7. st. 4. i 5. Pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse (Narodne novine, br. 83/13.).

Dodatne informacije dostupne su na stranici Europske komisije, odnosno ovdje, i u dokumentu "Questions and Answers".

Na vrh stranice