Lijekovi

Rokovi za predaju zahtjeva za posebnu i redovitu provjeru kakvoće prije pristupanja EU

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem želi izvijestiti o krajnjim rokovima za predaju zahtjeva za posebnu i redovitu provjeru kakvoće, sukladno Zakonu o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14., 100/18.) čl. 174. - 177.) i Pravilniku o provjeri kakvoće (Narodne novine, br. 60/14.).

Kako bi se udovoljilo trenutno važećim, zakonski propisanim rokovima za provođenje redovite i posebne provjere kakvoće, sukladno spomenutim zakonskim aktima, rok za predaju zahtjeva za provođenje posebne provjere kakvoće je 31. svibnja 2013. godine.

Rok za predaju zahtjeva za provođenje redovite provjere kakvoće za izdavanje suglasnosti (redovita provjera kakvoće lijekova uvezenih s područja Europske unije, na osnovi certifikata analize serije lijeka) je 21. lipnja 2013. godine.

Rok za predaju zahtjeva za provođenje redovite provjere kakvoće uvezenih serija lijekova izvan područja Europske unije je 31. svibnja 2013. godine.