Novosti i edukacije

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2020. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (tzv. postupak "interventnog", odnosno izvanrednog unosa ili uvoza).

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u kunama.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.), HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 99,9% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 99,9% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 0,1%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata predstavljaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

 1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2020. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2020, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2020. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2020. godini bit će objavljeni krajem rujna 2021. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2020. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2021. godine).

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dupliranje podataka, jer su te informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2020. godini iznosila 1.321,16 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 8.408.855.389 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2020. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2020. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2020. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2020. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2020. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2020. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2020. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2020. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2020. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2020. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2020. godini iznosila 1.321,16 DDD/1000/dan, odnosno 8.408.855.389 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2020. godini u DDD/1000/dan iznosi 3,18% u odnosu na 2019. godinu. Ovaj porast potrošnje niži je u odnosu na prosječni porast potrošnje tijekom posljednjih pet godina - u razdoblju od 2016. do 2020. godine, koji je iznosio 6,16%. Povećanje potrošnje slijedi trend povećanja potrošnje lijekova kroz navedeno razdoblje, iako je povećanje u 2020. godini manje u odnosu na prosječno povećanje. Potrošnja lijekova u 2020. godini prema financijskim pokazateljima bilježi porast od 9,92% u odnosu na 2019. godinu te je neznatno viša od porasta prosječne potrošnje za razdoblje od 2016. do 2020. godine, koje iznosi 9,78% godišnje. Rezultati analize potrošnje lijekova ukazuju na to da je potrošnja po DDD/1000/dan i po financijskim pokazateljima u 2020. godini različita u usporedbi s 2019. godinom i da je porast potrošnje po financijskim pokazateljima viši i izraženiji u odnosu na potrošnju prema DDD/1000/dan. I u ovom Izvješću je, kao i u prethodnom Izvješću za 2019. godinu, prikazana potrošnja prema DDD/1000/dan i za kombinirane lijekove koji imaju dodijeljeni DDD, čega u prikazima do 2019. godine nije bilo.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2020. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), dok su četvrti Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (B). Ovaj redoslijed se većinom ponavlja tijekom prethodnih nekoliko godina. Glavne ATK skupine koje su u 2020. godini imale značajniji porast potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2019. godinu (u obzir su uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju jedan DDD/1000/dan) jesu skupina H - Sustavni hormonski lijekovi , izuzev spolnih hormona 8,3%, skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 7,1%. te skupina L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori 4,2%. U 2020. godini smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2019. godinu zabilježeno je u skupini J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija 13,9%. Ostale ATK skupine lijekova imaju potrošnju u rasponu do godišnjeg povećanja potrošnje. Kombinirani lijekovi po potrošnji u DDD/1000/dan nalaze se, poglavito, u skupini C, skupini R, skupini G, skupini N i skupini A, a potrošnja svih kombiniranih lijekova čini približno 12% ukupne potrošnje lijekova.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2020. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici , skupina C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (hipolipemici) te skupina A10 - Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici) (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2020. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2019. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 25 skupina po potrošnji (s 10 i više DDD/1000/dan), jesu skupine - Vitamini, A11 (24,5%), N02 - Analgetici (9,96%), H03 - Lijekovi za liječenje bolesti štitnjače (9,9%) te C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (9,3%). Osim u skupini Vitamini, ova povećanja su u okvirima prosječne godišnje potrošnje u prethodnom petogodišnjem razdoblju. U ostalim skupinama zabilježeno je povećanje potrošnje u rasponu od 4% do 8%. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2019. godinu imale su skupine J01 - Lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu (14%) i B03 - Antianemici (12%).

Lijek s najvećom potrošnjom u 2020. godini prema DDD/1000/dan je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, drugi je ACE-inhibitor ramipril, treći je hipolipemik, inhibitor HMG KoA reduktaze, atorvastatin, a četvrti je vitamin D - kolekalciferol (Tablica 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu imali su perindopril, amlodipin i indapamid (30,9%), vitamin D - kolekalciferol (26,3%), inhibitori protonske pumpe esomeprazol (18,2%), pantoprazol (13,9%), zatim perindopril i diuretici (12,5%) te hormon štitnjače levotiroksin natrij (10,9%). Treba napomenuti da su se u 2020. godini sljedeći kombinirani lijekovi uvrstili u ljestvicu prvih 25 lijekova po potrošnji u DDD/1000/dan: perindopril, amlodipin i indapamid; perindopril i diuretici; perindopril i amlodipin te tramadol i paracetamol. Među prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2020. godini imali su rosuvastatin, ramipril i diuretici te čisti ramipril. Smanjenje potrošnje navedenih lijekova iznosi između 4% i 8% u odnosu na 2019. godinu.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2020. godini viša je za 9,92% u odnosu na 2019. godinu i po iskazanim vrijednostima je u okviru prosječnog povećanja za prethodno petogodišnje razdoblje. Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju prema veleprodajnim cijenama u Hrvatskoj u 2020. godini, po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L) (Tablica 2.), drugi su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), treći su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), a četvrti su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C). Dok je u ATK skupinama P, M, R i H potrošnja u 2020. godini niža između 0,5% i 6% u odnosu na 2019. godinu, u ostalim je skupinama zabilježen porast potrošnje lijekova. Povećanje koje je veće od prosječnog povećanja potrošnje u odnosu na 2019. godinu odnosi se na skupine L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori, (povećanje od 28%) i V - Lijekove za liječenje različitih stanja (17,8%), dok su lijekovi iz skupine B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (8,9%) bili u okviru prosječnog povećanja. Ostali lijekovi koji imaju veću potrošnju u odnosu na 2019. godinu (potrošnja između 2% i 6%), su lijekovi iz skupina C, S, N, G, D i A. Lijekovi iz skupine L čine jednu trećinu (33,4%) sveukupne potrošnje lijekova u kunama u 2020. godini.

Lijekovi koji u Hrvatskoj u 2020. godini imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Imunosupresivi (L04), treći su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), četvrti su Psiholeptici (N05), peti su Antitrombotici (B01), a šesti su Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (C09) (Tablica 4.). Od prvih 25 terapijskih skupina najveću potrošnju u kunama imala je skupina L01 - Antineoplastici/citostatici. Navedena skupina prva je po potrošnji u 2020. godini, kao i prema porastu potrošnje, koji je iznosio 33,3% u odnosu na 2019. godinu. Više od 90% (1,7 milijardi kuna) ove potrošnje pripada podskupini L01X - Ostali antineoplastici koju poglavito čine novi, pametni lijekovi kao što su monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaza i ostali. Sljedeće skupine lijekova po izrazitom porastu potrošnje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu su J07 - Cjepiva (26,8%) i V06 - Osnovne hranjive tvari (22%). Predmetne hranjive tvari nisu lijekovi u klasičnom smislu, međutim nalaze se Listi lijekova HZZO-a i propisuju se u različitim teškim stanjima, poglavito u kahektičnih bolesnika. Ostale terapijske skupine lijekova s izrazitim porastom potrošnje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu su L04 - Imunosupresivi, L02 -Lijekovi za endokrinu terapiju i B01 - Antitrombotici, s porastom između 17% i 19%. Od terapijskih skupina koje su imale značajno manju financijsku potrošnju u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu mogu se izdvojiti skupine J05 - Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija (smanjenje oko 13%) te A16 - Ostali lijekovi za probavni trakt i metabolizam (11,5%), gdje se radi uglavnom o različitim metaboličkim enzimima.

U Republici Hrvatskoj u 2020. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo pembrolizumab (Tablica 6.). Druge su prema financijskoj potrošnji namirnice za enteralnu primjenu, nakon kojih slijede monoklonska protutijela pertuzumab i bevacizumab. Potom slijedi inhibitor koagulacije rivaroksaban te inhibitor protein kinaze ibrutinib. Iz prikaza se vidi da sedam od prvih 12 lijekova po financijskoj potrošnji pripada skupini monoklonskih protutijela ili inhibitora protein kinaza (novi, pametni i skupi lijekovi). Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijek koji je u 2020. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2019. godinu (veći od četiri puta) je atezolizumab. Pripada skupini monoklonskih protutijela, a djeluje blokirajući aktivnost određenih proteina u tumorskoj stanici te na taj način pomaže imunološkom sustavu u borbi protiv tumorskih stanica. Nakon njega slijedi inhibitor tirozin kinaze ibrutinib, koji se koristi u terapiji različitih limfoma i leukemija, a povećanje potrošnje iznosi 80% u odnosu na 2019. godinu. Daratumumab, koji se sve više koristi u terapiji multiplog mijeloma i pripada skupini posebno skupih lijekova, treći je po redoslijedu sa 67% većom potrošnjom. Pembrolizumab je lijek koji je imao najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2020. godini. Potrošnja mu je uvećana u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu za 42% i indiciran je u terapiji melanoma, metastatskog karcinoma pluća nemalih stanica, Hodgkinovog limfoma i urotelnog karcinoma. Ostali lijekovi s izrazitim povećanjem potrošnje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu su pertuzumab, ribociklib, abirateron, nivolumab i rivaroksaban. Dakle, među prvih 25 lijekova po potrošnji u 2020. godini nalazi se 14 lijekova koji pripadaju ATK skupini L te svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2020. godini zabilježili smanjenje potrošnje u odnosu na godišnji prosjek u kunama u usporedbi s 2019. godinom su nusinersen i rituksimab sa smanjenjem od 14 do 32%.

Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2020. godini iznosila je 1.285,92 DDD/1000/dan (97,33% ukupne potrošnje), što je povećanje za 3,3% u odnosu na 2019. godinu, dok je, gledano financijski, iznosila ukupno 4.647.160.580 kuna (55,3% ukupne potrošnje), što je povećanje od 7,59% u odnosu na 2019. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2020. godini iznosila je 35,24 DDD/1000/dan (2,67% ukupne potrošnje), odnosno, gledano financijski, ukupno 3.761.694.810 kuna (44,7% ukupne potrošnje). Povećanje bolničke potrošnje u odnosu na 2019. godinu iznosilo je 0,2% u DDD/1000/dan, dok je u financijskom smislu potrošnja povećana za 12,5%. Raspodjela izražena u postocima između izvanbolničke i bolničke potrošnje vrlo je slična tijekom razdoblja od 2005. do 2020. godine. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (2,67% i 44,7%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (fizičke osobe same plaćaju trošak). Prema prijavljenim podacima, u 2020. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 1180,9 DDD/1000/dan (89,4%), odnosno, financijski, ukupno 7.617.074.743 kuna (90,6%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 140,25 DDD/1000/dan (10,6%), odnosno, financijski, ukupno 791.780.646 kuna (9,4%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a slična je kroz godine, tijekom razdoblja od 2005. do 2020. godine, u kojem HALMED prikuplja podatke o potrošnji lijekova.

Isto tako, sveukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo promatrati po načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (R) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2020. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 1.227,28 DDD/1000/dan (92,9%), odnosno, financijski, ukupno 7.821.292.668 kuna (93%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 93,88 DDD/1000/dan (7,1%), odnosno, financijski, ukupno 587.562.722 kuna (7%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja na recept (R) i potrošnje bezreceptnih lijekova (BR, BRX) možemo ustvrditi da je u razdoblju od 2005. do 2020. godine omjer raspodjele potrošnje među njima vrlo sličan.

Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili Europske komisije (lijekovi odobreni centraliziranim postupkom davanja odobrenja) te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. HALMED također može izvanredno, u određenim slučajevima određenim Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unos ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj i za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.

HALMED je za 2020. godinu zaprimio i obradio podatke za 1.444 lijeka prema međunarodnom nezaštićenom imenu (INN), koliko ih se 2020. godine nalazilo u prometu u Republici Hrvatskoj. Isto tako, obrađeni su podaci o 4.861 lijeku, odnosno njihovim farmaceutskim oblicima, što je za 1,8% više nego u 2019. godini. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika nalazimo gotovo u svim skupinama, uključujući ATK skupinu C, koja je u 2020. godini zabilježila najveću potrošnju u DDD/1000/dan, te skupinu L, koja je zabilježila najveću potrošnju u financijskom smislu.

U tablicama od 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2020. godini.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan označavaju da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD, stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan označavaju da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2020. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 518,40
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 234,33
3. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 202,70
4. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 101,74
5. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 80,99
6. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 74,16
7. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 38,16
8. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 36,90
9. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 19,74
10. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 10,36
11. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 2,24
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,66
13. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,47
14. V RAZLIČITO 0,32
UKUPNO: 1.321,16

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u 2020. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2.810.365.416
2. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 923.585.525
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 891.106.819
4. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 863.383.781
5. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 714.103.637
6. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 672.932.186
7. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 407.702.381
8. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 339.011.804
9. V RAZLIČITO 229.727.925
10. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 197.385.702
11. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 127.588.917
12. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 114.926.073
13. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 108.098.924
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 8.936.301
UKUPNO: 8.408.855.389

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2020. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 211,70
2. N05 PSIHOLEPTICI 113,86
3. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 97,52
4. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 79,54
5. B01 ANTITROMBOTICI 77,42
6. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 67,95
7. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 67,78
8. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 64,39
9. A11 VITAMINI 60,85
10. C03 DIURETICI 51,08
11. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 47,41
12. N06 PSIHOANALEPTICI 36,49
13. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 28,75
14. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 28,53
15. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 27,94
16. N02 ANALGETICI 24,94
17. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 24,82
18. B03 ANTIANEMICI 24,21
19. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 23,90
20. C02 ANTIHIPERTENZIVI 22,16
21. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJ. 18,37
22. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 12,68
23. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 11,61
24. N03 ANTIEPILEPTICI 11,56
25. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 11,29
26. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 8,66
27. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 6,62
28. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 6,61
29. A06 LAKSATIVI 6,57
30. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 5,91
31. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 5,48
32. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 5,91
33. N04 ANTIPARKINSONICI 4,56
34. L04 IMUNOSUPRESIVI 4,26
35. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 4,21
36. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 3,80
37. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 2,24
38. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 1,49
39. A12 MINERALI 1,29
40. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,88
41. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,62
42. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,61
43. P01 ANTIPROTOZOICI 0,59
44. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 0,54
45. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,50
46. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,41
47. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,39
48. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,34
49. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,32
50. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 0,32
51. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,31
52. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 0,26
53. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 0,24
54. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,24
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,17
56. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,17
57. B02 ANTIHEMORAGICI 0,09
58. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,08
59. P02 ANTHELMINTICI 0,07
60. D05 ANTIPSORIJATICI 0,05
61. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 0,02
62. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,02
63. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,01
64. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00*
65. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 0,00*
66. A14 ANABOLIČNI AGENSI ZA SUSTAVNU UPORABU 0,00*
67. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00*
68. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00*
69. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2020. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 1.875.581.658
2. L04 IMUNOSUPRESIVI 633.465.804
3. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 458.152.043
4. N05 PSIHOLEPTICI 382.294.406
5. B01 ANTITROMBOTICI 381.102.593
6. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 324.980.450
7. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJ. 266.614.372
8. N02 ANALGETICI 236.837.243
9. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 225.866.021
10. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 192.487.541
11. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 181.788.844
12. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 168.381.585
13. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 165.797.576
14. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 147.497.365
15. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 142.979.230
16. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 129.315.398
17. J07 CJEPIVA 128.491.637
18. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 116.703.674
19. L03 IMUNOSTIMULANSI 108.830.413
20. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 107.425.574
21. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 97.841.897
22. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 94.056.559
23. N06 PSIHOANALEPTICI 92.397.307
24. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 83.645.476
25. N03 ANTIEPILEPTICI 82.896.103
26. B02 ANTIHEMORAGICI 78.255.236
27. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 73.286.854
28. C02 ANTIHIPERTENZIVI 71.955.472
29. B03 ANTIANEMICI 64.454.451
30. C03 DIURETICI 63.411.207
31. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 63.133.417
32. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 60.577.116
33. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 59.947.250
34. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 57.762.995
35. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 53.790.362
36. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 52.040.658
37. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 52.010.896
38. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 49.441.705
39. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 46.641.551
40. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 45.819.677
41. N04 ANTIPARKINSONICI 44.591.859
42. A11 VITAMINI 43.606.905
43. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 42.221.764
44. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 38.735.267
45. M02 LOKALNI LIJEKOVI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 34.643.082
46. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 29.520.926
47. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 28.620.414
48. A12 MINERALI 27.748.642
49. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 27.548.736
50. C05 VAZOPROTEKTIVI 26.835.593
51. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 25.227.642
52. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 25.222.088
53. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 24.537.500
54. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 24.149.833
55. N01 ANESTETICI 23.991.489
56. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 23.284.771
57. A06 LAKSATIVI 23.188.602
58. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 22.901.934
59. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 18.970.393
60. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 15.196.255
61. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 13.111.053
62. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 12.496.733
63. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 11.839.721
64. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 11.468.283
65. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 8.939.570
66. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 7.863.125
67. D03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 7.641.950
68. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 7.032.765
69. P01 ANTIPROTOZOICI 6.994.395
70. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 5.582.860
71. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 5.538.521
72. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 4.097.603
73. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 2.888.969
74. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 2.661.087
75. D05 ANTIPSORIJATICI 2.146.495
76. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 1.622.540
77. P02 ANTHELMINTICI 1.577.631
78. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.522.650
79. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.202.612
80. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 887.789
81. H04 HORMONI GUŠTERAČE 758.528
82. S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 660.732
83. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 411.462
84. V09 DIJAGNOSTIČKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 381.078
85. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 364.275
86. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 338.924
87. A13 TONICI 62.417
88. V01 ALERGENI 43.127
89. S02 OTOLOGICI 12.618
90. A14 ANABOLIČNI AGENSI ZA SUSTAVNU UPORABU 2.562

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2020. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 53,32
2. C09AA05 ramipril 52,99
3. C10AA05 atorvastatin 51,62
4. A11CC05 kolekalciferol 51,37
5. A02BC02 pantoprazol 47,68
6. N05BA01 diazepam 40,76
7. C08CA01 amlodipin 39,26
8. C03CA01 furosemid 38,33
9. M01AE01 ibuprofen 32,94
10. N05BA12 alprazolam 28,33
11. C10AA07 rozuvastatin 24,56
12. A10BA02 metformin 24,35
13. H03AA01 levotiroksin natrij 23,38
14. C09BA04 perindopril i diuretici 21,32
15. C07AB07 bisoprolol 19,82
16. C02AC05 moksonidin 18,93
17. C09BB04 perindopril i amlodipin 17,59
18. C07AB12 nebivolol 17,28
19. G04CA02 tamsulozin 16,91
20. C09BX01 perindopril, amlodipin i indapamid 16,87
21. C09BA05 ramipril i diuretici 13,81
22. A02BC05 esomeprazol 13,11
23. N05CF02 zolpidem 12,98
24. N02AJ13 tramadol i paracetamol 12,22
25. M01AB05 diklofenak 11,63
26. C09BB07 ramipril i amlodipin 11,60
27. A10BB09 gliklazid 11,52
28. C08CA13 lerkanidipin 11,10
29. C09AA04 perindopril 11,05
30. R06AX13 loratadin 10,49
31. M01AE03 ketoprofen 10,37
32. C09AA03 lizinopril 9,64
33. C01EB15 trimetazidin 8,86
34. C09BA03 lizinopril i diuretici 8,84
35. C08CA09 lacidipin 8,72
36. C09CA03 valsartan 8,64
37. A01AB09 mikonazol 8,63
38. R06AX27 desloratadin 8,30
39. N06AB10 escitalopram 8,08
40. N06AB06 sertralin 7,98
41. B01AA03 varfarin 7,94
42. B03BB01 folna kiselina 7,85
43. A11GA01 askorbinska kiselina (vit. C) 7,59
44. C09CA01 losartan 7,49
45. M01AE02 naproksen 7,48
46. C03BA11 indapamid 7,16
47. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,03
48. C09DA03 valsartan i diuretici 6,86
49. N02BE01 paracetamol 6,84
50. C09DA01 losartan i diuretici 6,17

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC18 pembrolizumab 240.928.569
2. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 126.931.817
3. L01XC13 pertuzumab 124.788.209
4. L01XC07 bevacizumab 124.149.901
5. B01AF01 rivaroksaban 112.558.016
6. L01XE27 ibrutinib 110.972.124
7. M01AE01 ibuprofen 104.950.549
8. L01XC03 trastuzumab 101.826.254
9. N05AX13 paliperidon 91.923.033
10. A02BC02 pantoprazol 81.964.102
11. L01XC24 daratumumab 79.588.231
12. L01XC32 atezolizumab 75.815.462
13. C10AA05 atorvastatin 72.191.419
14. J06BA02 imunoglobulini, humani, za i.v. primjenu 69.393.017
15. M09AX07 nusinersen 67.527.568
16. N02BE01 paracetamol 66.702.066
17. L01XC17 nivolumab 65.466.775
18. B01AE07 dabigatran eteksilat 63.271.979
19. L02BX03 abirateron 58.794.851
20. L01XE42 ribociklib 58.630.358
21. B05BB01 elektroliti 57.511.655
22. L02BB04 enzalutamid 57.202.567
23. L01XC02 rituksimab 57.086.381
24. L04AX04 lenalidomid 55.453.634
25. L04AB04 adalimumab 55.246.239
26. C09BX01 perindopril, amlodipin i indapamid 54.937.164
27. L01XE33 palbociklib 51.370.645
28. L04AB02 infliksimab 48.992.688
29. B01AF02 apiksaban 48.517.698
30. L04AA36 okrelizumab 47.939.712
31. C07AB07 bisoprolol 47.840.590
32. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 46.934.837
33. C09DX04 valsartan i sakubitril 43.728.404
34. J01CR02 amoksicilin i inhibitor beta-laktamaze 43.390.156
35. A10AD05 inzulin aspart 40.907.352
36. A10AB05 inzulin aspart 40.281.216
37. N05BA01 diazepam 40.050.856
38. A10AE04 inzulin glargin 39.487.862
39. L01XE08 nilotinib 39.218.961
40. J05AP57 glekaprevir, pibrentasvir 38.860.130
41. L01CD01 paklitaksel 38.846.391
42. L01XE04 sunitinib 37.328.308
43. J07BB02 cjep.prot. influence, (inaktiv.pročišć. antigen) 37.081.307
44. C02AC05 moksonidin 36.878.984
45. N02BE71 paracetamol, komb. sa psiholepticima 35.827.838
46. N05AH03 olanzapin 35.771.280
47. L04AA06 mikofenolna kiselina 35.418.643
48. C10AA07 rozuvastatin 32.956.066
49. C09BB04 perindopril i amlodipin 32.124.446
50. N05AX12 aripiprazol 31.945.977

Povratak na vrh

 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2020. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2020. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2020. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2020. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000 stanovnika/dan po županijama u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 1.256,45
2. Krapinsko-zagorska 1.510,75
3. Sisačko-moslavačka 1.653,85
4. Karlovačka 1.475,83
5. Varaždinska 1.444,91
6. Koprivničko-križevačka 1.385,31
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.633,45
8. Primorsko-goranska 1.304,44
9. Ličko-senjska 1.367,73
10. Virovitičko-podravska 1.512,32
11. Požeško-slavonska 1.016,25
12. Brodsko-posavska 1.324,90
13. Zadarska županija 1.199,32
14. Osječko-baranjska 1.347,08
15. Šibensko-kninska 1.381,89
16. Vukovarsko-srijemska 1.466,47
17. Splitsko-dalmatinska 1.060,56
18. Istarska 1.216,99
19. Dubrovačko-neretvanska 1.118,99
20. Međimurska 1.287,31
21. Grad Zagreb 1.185,69

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 330.903.475
2. Krapinsko-zagorska 156.050.301
3. Sisačko-moslavačka 180.383.458
4. Karlovačka 130.385.750
5. Varaždinska 191.511.167
6. Koprivničko-križevačka 120.058.879
7. Bjelovarsko-bilogorska 139.172.030
8. Primorsko-goranska 328.395.462
9. Ličko-senjska 47.512.223
10. Virovitičko-podravska 84.967.664
11. Požeško-slavonska 44.156.204
12. Brodsko-posavska 134.995.216
13. Zadarska županija 194.764.317
14. Osječko-baranjska 296.329.866
15. Šibensko-kninska 127.968.242
16. Vukovarsko-srijemska 164.627.707
17. Splitsko-dalmatinska 473.518.146
18. Istarska 243.580.085
19. Dubrovačko-neretvanska 134.823.715
20. Međimurska 125.149.200
21. Grad Zagreb 997.907.475

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2020. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2020. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2020. godini (pdf dokument)
Na vrh stranice