Novosti i edukacije

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini

Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07., 45/09. i 124/11.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini.

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta u 2011. godini.

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama i bolničkim ljekarnama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotovi lijek.

U Izvješću su obrađeni svi podaci iz ljekarni koji su dostavljeni HALMED-u do kraja srpnja 2012. godine te čine 83,06% svih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova na malo na području Republike Hrvatske, a što su obvezne prema Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.). Budući da navedeni podaci predstavljaju 83,06% izvješća iz ljekarni od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 16,94% te je na taj način dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. HALMED je u veljači 2012. godine počeo prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2011. godini nakon što je u siječnju 2012. godine ažuriran šifrarnik lijekova za 2011. godinu.

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj (RH) za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2011. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotovi lijek.

Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama te po županijama, iskazane su brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotovi lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 83,06% ljekarni od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2011, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2011. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2011. godini iznosila 896,20 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.067.807.239,00 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2011. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2011. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2011. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2011. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 30 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini
 • Tablica 6: 30 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2011. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2011. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova u kunama po županijama u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

Isto tako, prema ATK sustavu tablično je prikazan "Promet lijekova u RH, u 2011. god., sveukupno".

Navedeni podaci pokazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2011. godini prisutno ukupno smanjenje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan za 4,82% u odnosu na 2010. godinu. Ovaj pad u podacima koji govore o potrošnji lijekova izravna je posljedica promjene DDD-a za skupinu lijekova hipoglikemika čiji je DDD prilagođen povećanim prosječnim terapijskim dozama, posebice za statine, te se time u tehničkom izračunu sada izražava ''manja'' potrošnja ovih lijekova u odnosu na ranije godine. Budući da se navedena skupina lijekova nalazi na vrhu potrošnje (kardiovaskularnih) lijekova, ova promjena značajno utječe na ukupni rezultat potrošnje lijekova u RH. Primjerice, za skupinu C10 definirane dnevne doze (DDD) hipolipemika su udvostručene tako da je konačan zbroj potrošnje u DDD-u za hipolipemike u 2010. godini bio 83,48, dok je u 2011. godini ta potrošnja iznosila 48,55 DDD/1000/dan. Jednako tako, u skupini antianemika (B03) došlo je do različitog obračunavanja profilaktičkih i terapijskih doza folne kiseline tako da je u 2011. godini prikaz potrošnje folne kiseline u DDD/1000/dan 25 puta manji nego u 2010. godini.

Nasuprot podacima o volumenu potrošnje, ukupni financijski podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2011. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2010. godinu, i to za 4,78%. Ovaj porast financijske potrošnje je u okviru očekivanog povećanja.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A). Glavne ATK skupine koje su u 2011. godini imale značajan porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu skupina L (22%), skupina A (18%), skupina V (10%) i skupina H (9%).

Glavne ATK skupine koje su u 2011. godini imale značajno smanjenje u prikazu potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu skupina B (30%), zbog promjene DDD-a za folnu kiselinu, te skupina C (10%), zbog promjene DDD-a za hipolipemike. Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama, prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2011. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L). Glavne ATK skupine koje su u 2011. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2010. godinu jesu skupina L (26 %), skupina H (15%) i skupina A (7%). Potrošnja u ostalim skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje ili je neznatno manja.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, su iz skupine antihipertenziva, i to Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 3), drugi su Psiholeptici (N05), a treći Blokatori kalcijevih kanala (C08). Terapijske skupine (među onima s najvećom potrošnjom) koje su u 2011. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (33%), skupina A10 - Antidijabetici (18%), skupina G04 - Pripravci koji djeluju na mokraćni sustav (13%) i skupina H03 - Pripravci za liječenje bolesti štitnjače (11%). Terapijske skupine (među onima s najvećom potrošnjom) koje su u 2011. godini imale značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu skupina B03 - Antianemici (59%), skupina C10 - Hipolipemici (42%) te skupina C07 - Blokatori beta adrenergičnih receptora (26%). U navedenim terapijskim skupinama zabilježena je manja potrošnja u DDD/1000/dan jer se od ove godine primjenjuju povećane definirane dnevne doze (DDD) za hipolipemike, a u skupini antianemika (B03) došlo je do različitog obračunavanja profilaktičkih i terapijskih doza folne kiseline.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2011. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), a treći su Pripravci za liječenje sustavnih infekcija (J01) (vidi Tablicu 4). Terapijske skupine (među onima s najvećom potrošnjom) koje su u 2011. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka porasta potrošnje u kunama u odnosu na 2010. godinu jesu skupina A16 (69%), skupina L01 (36 %), skupina J05 (26%) te skupina L04 (19%). Isto tako, važno je napomenuti da je skupina M05 imala smanjenje potrošnje u kunama u odnosu na 2010. godinu, i to za 8%, dok je u slučaju skupine J01 potrošnja u kunama smanjena za 6%.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5), drugi je ramipril, a treći je acetilsalicilna kiselina. Lijekovi (među onima s najvećom potrošnjom) koji su u 2011. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu ranitidin (78%), pantoprazol (21%), metformin (19%), ibuprofen (15%) i ramipril (13%). Lijekovi (među onima s najvećom potrošnjom) koji su u 2011. godini imali značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2010. godinu jesu folna kiselina (oko 20 puta), atorvastatin (47%), simvastatin (48%) i ostali hipolipemici te diklofenak (11%). Kao što je prethodno navedeno u Izvješću, razlog ovog smanjenja u tehničkim jedinicama jest promjena u DDD-u za navedene lijekove.

Lijek koji je imao najveću financijsku potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2011. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, je atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je pantoprazol, a treći lizinopril, nakon čega slijede diuretici itd. Lijekovi (među onima s najvećom potrošnjom) koji su u 2011. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2010. godinu jesu trastuzumab (135%), risperidon (60%), bevacizumab (44%), imigluceraza (41%), pantoprazol (13%), i ramipril (6%). Lijekovi (među onima s najvećom potrošnjom) koji su u 2011. godini ostvarili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama, u odnosu na 2010. godinu, jesu diklofenak (čiji je način izdavanja isključivo na recept), namirnice za enteralnu primjenu i simvastatin.

*Napomena: U tekstu i u tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% prometa lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan znače da navedenom lijeku nije bilo moguće prikazati potrošnju u DDD/1000/dan jer nema dodijeljeni DDD, a prikazane vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan znače da je lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2011. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 330,75
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 148,21
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 135,14
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 78,08
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 51,12
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 50,74
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 38,31
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,50
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 23,37
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,97
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 5,96
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,56
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,32
14. V RAZLIČITO 0,16
UKUPNO: 896,20

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2011. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 983.784.285
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 810.530.218
3. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 780.611.003
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 689.714.435
5. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 462.868.702
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 332.853.709
7. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 258.573.845
8. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 207.894.106
9. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 165.908.690
10. V RAZLIČITO 109.939.263
11. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 98.575.411
12. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 91.704.972
13. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 69.893.814
14. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 4.954.788
UKUPNO: 5.067.807.239

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2011. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 100,36
2. N05 PSIHOLEPTICI 89,37
3. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 77,41
4. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 58,68
5. B01 ANTITROMBOTICI 56,10
6. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 48,55
7. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 43,77
8. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 40,79
9. C03 DIURETICI 40,20
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 29,58
11. N06 PSIHOANALEPTICI 26,13
12. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 25,06
13. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,50
14. B03 ANTIANEMICI 21,93
15. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 20,62
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 18,15
17. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 13,96
18. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 13,95
19. A11 VITAMINI 12,85
20. N02 ANALGETICI 11,52
21. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 10,86
22. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 10,71
23. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 10,02
24. C02 ANTIHIPERTENZIVI 9,19
25. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 9,01
26. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 8,97
27. N03 ANTIEPILEPTICI 7,82
28. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 6,32
29. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 6,19
30. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 6,15
31. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 5,90
32. A06 LAKSATIVI 5,90
33. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 3,69
34. N04 ANTIPARKINSONICI 3,34
35. M04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 3,29
36. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 3,27
37. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 2,78
38. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 2,10
39. A12 MINERALI 1,54
40. L04 IMUNOSUPRESIVI 1,49
41. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,79
42. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,70
43. P01 ANTIPROTOZOICI 0,49
44. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,40
45. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,40
46. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,35
47. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,34
48. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 0,31
49. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,26
50. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,26
51. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 0,16
52. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,14
53. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 0,13
54. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,13
55. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,07
56. P02 ANtdELMINTICI 0,07
57. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,05
58. B02 ANTIHEMORAGICI 0,05
59. D05 ANTIPSORIJATICI 0,03
60. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 0,01
61. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00
62. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00
63. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00
64. M02 LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 0,00
65. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 0,00
66. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 0,00
67. N01 ANESTETICI 0,00
68. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 0,00
69. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 0,00
70. S02 OTOLOGICI 0,00
71. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 0,00
72. S03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 0,00
73. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 0,00
74. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 0,00
75. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 0,00
76. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 0,00
77. D03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 0,00
78. C05 VAZOPROTEKTIVI 0,00
79. R02 PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,00
80. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 0,00
81. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 0,00
82. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,00
83. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 0,00
84. D09 LJEKOVITI OBLOZI 0,00
85. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00
86. J07 CJEPIVA 0,00
87. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 0,00
88. V01 ALERGENI 0,00

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja u kunama u 2011. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 455.666.634
2. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 346.568.205
3. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 317.794.391
4. N05 PSIHOLEPTICI 308.860.885
5. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 256.806.515
6. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 247.714.197
7. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 208.379.296
8. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 194.485.601
9. N02 ANALGETICI 192.557.858
10. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 143.576.801
11. L04 IMUNOSUPRESIVI 133.415.991
12. B01 ANTITROMBOTICI 116.317.600
13. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 110.606.548
14. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 105.772.158
15. N06 PSIHOANALEPTICI 100.472.999
16. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 91.514.174
17. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 90.113.535
18. N03 ANTIEPILEPTICI 86.184.662
19. L03 IMUNOSTIMULANSI 85.756.220
20. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 85.521.953
21. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 82.284.331
22. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 77.343.644
23. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 68.876.789
24. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 68.001.965
25. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 60.549.282
26. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 56.764.850
27. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 55.007.114
28. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 50.786.229
29. C02 ANTIHIPERTENZIVI 47.934.568
30. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 47.644.203
31. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 44.088.739
32. B03 ANTIANEMICI 44.033.368
33. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 39.074.781
34. C03 DIURETICI 39.054.135
35. N04 ANTIPARKINSONICI 34.096.180
36. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 33.428.285
37. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 32.059.142
38. N01 ANESTETICI 31.592.784
39. A11 VITAMINI 31.500.404
40. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 26.554.672
41. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 23.256.422
42. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 22.467.769
43. A12 MINERALI 20.887.643
44. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 20.311.007
45. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 20.225.253
46. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 20.034.378
47. C05 VAZOPROTEKTIVI 19.165.783
48. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 18.971.820
49. M02 LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 17.884.857
50. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 17.603.059
51. A06 LAKSATIVI 17.382.781
52. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 16.929.620
53. R02 PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 16.507.065
54. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 15.059.019
55. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 14.501.148
56. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 14.057.252
57. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 13.566.055
58. B02 ANTIHEMORAGICI 12.517.040
59. M04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 10.154.919
60. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 9.466.260
61. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 9.046.535
62. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 8.650.079
63. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 8.475.241
64. D03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 6.630.675
65. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 6.502.257
66. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 5.269.237
67. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 4.629.237
68. P01 ANTIPROTOZOICI 4.182.193
69. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 4.067.097
70. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 4.059.227
71. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 3.716.970
72. J07 CJEPIVA 2.858.486
73. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 2.012.859
74. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.603.687
75. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 1.434.580
76. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 989.186
77. D05 ANTIPSORIJATICI 855.580
78. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 721.052
79. H04 HORMONI GUŠTERAČE 626.859
80. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 531.156
81. P02 ANtdELMINTICI 428.709
82. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 343.886
83. S03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 190.380
84. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 183.885
85. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 48.422
86. V01 ALERGENI 35.740
87. D09 LJEKOVITI OBLOZI 2.771
88. S02 OTOLOGICI 418

Povratak na vrh

Tablica 5. 30 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2011. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 50,29
2. C09AA05 ramipril 45,70
3. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 43,46
4. N05BA01 diazepam 29,43
5. C03CA01 furosemid 28,50
6. C09AA03 lizinopril 25,76
7. C10AA05 atorvastatin 25,50
8. N05BA12 alprazolam 22,96
9. A02BA02 ranitidin 20,19
10. A10BA02 metformin 16,44
11. C08CA09 lacidipin 16,35
12. M01AE01 ibuprofen 14,65
13. A02BC02 pantoprazol 14,48
14. C10AA01 simvastatin 13,82
15. A10BB12 glimepirid 13,46
16. M01AB05 diklofenak 12,47
17. H03AA01 levotiroksin-natrij 12,43
18. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 11,46
19. C07AB07 bisoprolol 11,34
20. B03BA01 cijanokobalamin 10,54
21. R06AX13 loratadin 10,17
22. C07AB03 atenolol 9,17
23. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,76
24. G01AA10 klindamicin 8,62
25. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 8,26
26. G04CA02 tamsulozin 8,24
27. N05CF02 zolpidem 7,63
28. C09CA01 losartan 7,46
29. G03CA03 estradiol 6,89
30. A10AD05 inzulin aspart 6,87

Povratak na vrh

Tablica 6. 30 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2011. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 118.097.370
2. A02BC02 pantoprazol 94.420.214
3. C09BA03 lizinopril i diuretici 83.711.192
4. A10AD05 inzulin aspart 72.551.386
5. L01XC03 trastuzumab 69.792.683
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 69.359.468
7. R03AK06 salmeterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv.bolesti 66.683.955
8. L01XE01 imatinib 66.606.058
9. N05AH03 olanzapin 63.082.197
10. C08CA01 amlodipin 61.827.150
11. C10AA01 simvastatin 59.136.181
12. C09AA05 ramipril 56.644.775
13. M01AE01 ibuprofen 53.342.190
14. N05AX08 risperidon 50.476.684
15. A02BA02 ranitidin 47.456.990
16. L01XC02 rituksimab 46.581.129
17. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 43.301.220
18. B01AC04 klopidogrel 41.197.549
19. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, komb. 41.114.996
20. L01XC07 bevacizumab 40.173.651
21. C09AA03 lizinopril 38.261.423
22. C08CA09 lacidipin 37.382.322
23. B05BB01 elektroliti 36.997.879
24. N02BE01 paracetamol 36.533.419
25. C09BA05 ramipril i diuretici 35.810.058
26. J01FA10 azitromicin 35.446.457
27. L02BG03 anastrozol 34.574.631
28. C07AB07 bisoprolol 34.298.109
29. R03DC03 montelukast 33.657.094
30. M01AB05 diklofenak 33.410.783

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 49,93
2. C09AA05 ramipril 45,30
3. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 43,07
4. N05BA01 diazepam 27,86
5. C03CA01 furosemid 27,33
6. C09AA03 lizinopril 25,57
7. C10AA05 atorvastatin 25,36
8. N05BA12 alprazolam 22,63
9. A02BA02 ranitidin 19,50
10. A10BA02 metformin 16,35
11. C08CA09 lacidipin 16,25
12. M01AE01 ibuprofen 14,37
13. C10AA01 simvastatin 13,79
14. A02BC02 pantoprazol 13,72
15. A10BB12 glimepirid 13,40
16. H03AA01 levotiroksin-natrij 12,35
17. M01AB05 diklofenak 12,11
18. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 11,40
19. C07AB07 bisoprolol 11,23
20. R06AX13 loratadin 9,96
21. B03BA01 cijanokobalamin 9,74
22. C07AB03 atenolol 9,11
23. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,67
24. G01AA10 klindamicin 8,59
25. G04CA02 tamsulozin 8,18
26. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 7,79
27. C09CA01 losartan 7,42
28. N05CF02 zolpidem 7,28
29. A10AD05 inzulin aspart 6,81
30. M01AE03 ketoprofen 6,61

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 117.514.104
2. A02BC02 pantoprazol 84.401.665
3. C09BA03 lizinopril i diuretici 83.413.252
4. A10AD05 inzulin aspart 71.947.821
5. R03AK06 salmeterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv.bolesti 65.990.962
6. C08CA01 amlodipin 61.420.708
7. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 59.644.090
8. N05AH03 olanzapin 59.125.614
9. C10AA01 simvastatin 59.004.880
10. C09AA05 ramipril 56.127.529
11. M01AE01 ibuprofen 52.665.788
12. N05AX08 risperidon 45.487.511
13. A02BA02 ranitidin 44.393.744
14. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, komb. 41.082.859
15. B01AC04 klopidogrel 40.492.378
16. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 40.079.799
17. C09AA03 lizinopril 38.004.350
18. C08CA09 lacidipin 37.170.773
19. C09BA05 ramipril i diuretici 35.641.361
20. L02BG03 anastrozol 34.292.328
21. C07AB07 bisoprolol 33.975.677
22. N02BE01 paracetamol 33.892.255
23. R03DC03 montelukast 33.489.734
24. J01FA10 azitromicin 33.453.615
25. M01AB05 diklofenak 32.022.857
26. N02AX52 tramadol, kombinacije 29.085.775
27. G04CA02 tamsulozin 28.437.879
28. L04AA06 mikofenolična kiselina 27.755.913
29. N05AA03 promazin 26.774.610
30. N05AH04 kvetiapin 26.373.626

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2011. godini, bolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. N05BA01 diazepam 1,57
2. C03CA01 furosemid 1,17
3. H02AB02 deksametazon 1,14
4. B01AB04 dalteparin 1,12
5. H02AB04 metilprednizolon 0,98
6. B01AB05 enoksaparin 0,88
7. B03BA01 cijanokobalamin 0,81
8. A02BC02 pantoprazol 0,77
9. A02BA02 ranitidin 0,68
10. G03CA03 estradiol 0,68
11. L03AB07 interferon beta-1a 0,51
12. B01AB06 nadroparin 0,49
13. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,46
14. B01AB02 antitrombin III 0,45
15. R03BB01 ipratropij 0,43
16. N05AD01 haloperidol 0,41
17. C09AA05 ramipril 0,40
18. C09AA02 enalapril 0,40
19. B03XA01 eritropoetin 0,39
20. G02AD02 dinoproston 0,39
21. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,38
22. A16AB05 laronidaza 0,37
23. C08CA01 amlodipin 0,36
24. M01AB05 diklofenak 0,36
25. N05CF02 zolpidem 0,35
26. B01AB01 heparin 0,35
27. N05BA12 alprazolam 0,32
28. N05AB02 flufenazin 0,29
29. A06AD11 laktuloza 0,29
30. A01AB09 mikonazol 0,29

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama, bolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 69.732.823
2. L01XE01 imatinib 66.339.585
3. L01XC02 rituksimab 46.422.552
4. L01XC07 bevacizumab 40.092.233
5. B05BB01 elektroliti 35.671.171
6. A16AB02 imigluceraza 32.095.855
7. L04AB04 adalimumab 25.833.720
8. L03AB07 interferon beta-1a 22.694.095
9. L01XE04 sunitinib 21.901.768
10. L01CD01 paklitaksel 19.889.145
11. L04AA12 infliksimab 18.540.512
12. J02AX04 kaspofungin 18.166.316
13. L03AB11 peginterferon alfa-2a 17.899.721
14. L04AB01 etanercept 17.848.434
15. B03XA01 eritropoetin 17.163.783
16. J01DH02 meropenem 16.701.578
17. A16AB09 idursulfaza 16.102.561
18. L01XE03 erlotinib 15.680.023
19. L01XX32 bortezomib 14.845.526
20. J01MA02 ciprofloksacin 14.305.006
21. L03AA02 filgrastim 14.085.158
22. L01BA04 pemetreksed 13.256.865
23. J01CR05 piperacilin i inhibitor enzima 13.167.551
24. L03AB08 interferon beta-1b 12.613.733
25. B05AA01 albumin 12.258.820
26. L01XE08 nilotinib 12.093.435
27. N01AB08 sevofluran 12.090.277
28. B01AB05 enoksaparin 11.781.346
29. B05BA10 otopine za parenteral. prehranu, komb. 11.235.290
30. J05AR02 lamivudin i abakavir 10.847.353

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2011. godini, na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 49,66
2. C09AA05 ramipril 45,09
3. C03CA01 furosemid 27,46
4. N05BA01 diazepam 26,79
5. C09AA03 lizinopril 25,36
6. C10AA05 atorvastatin 25,19
7. N05BA12 alprazolam 21,18
8. A10BA02 metformin 16,19
9. C08CA09 lacidipin 16,18
10. A02BC02 pantoprazol 14,07
11. C10AA01 simvastatin 13,67
12. A10BB12 glimepirid 13,33
13. H03AA01 levotiroksin-natrij 11,55
14. C07AB07 bisoprolol 11,13
15. M01AB05 diklofenak 11,11
16. M01AE01 ibuprofen 10,06
17. R06AX13 loratadin 8,94
18. C07AB03 atenolol 8,83
19. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,63
20. A02BA02 ranitidin 8,30
21. G04CA02 tamsulozin 8,13
22. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 7,76
23. C09CA01 losartan 7,38
24. N05CF02 zolpidem 7,11
25. A10AD05 inzulin aspart 6,83
26. G01AA10 klindamicin 6,62
27. C09AA10 trandolapril 6,42
28. N06AB06 sertralin 6,32
29. M01AE03 ketoprofen 6,18
30. C03BA11 indapamid 6,02

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama, na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 116.664.334
2. A02BC02 pantoprazol 90.617.983
3. C09BA03 lizinopril i diuretici 82.931.812
4. A10AD05 inzulin aspart 72.170.465
5. R03AK06 salmeterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv.bolesti 66.073.333
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 64.053.040
7. C08CA01 amlodipin 61.076.115
8. N05AH03 olanzapin 59.412.886
9. C10AA01 simvastatin 58.500.827
10. L01XC03 trastuzumab 56.071.210
11. C09AA05 ramipril 55.885.894
12. N05AX08 risperidon 46.388.354
13. A02BA02 ranitidin 41.795.531
14. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 40.649.123
15. B01AC04 klopidogrel 39.193.067
16. L01XE01 imatinib 38.157.397
17. C09AA03 lizinopril 37.676.106
18. C08CA09 lacidipin 36.987.348
19. C09BA05 ramipril i diuretici 35.416.276
20. L02BG03 anastrozol 34.487.220
21. C07AB07 bisoprolol 33.630.893
22. J01FA10 azitromicin 33.546.951
23. R03DC03 montelukast 33.357.325
24. M01AB05 diklofenak 29.634.005
25. L04AA06 mikofenolična kiselina 29.325.233
26. N02AX52 tramadol, kombinacije 29.014.073
27. G04CA02 tamsulozin 28.255.785
28. N05AA03 promazin 27.756.613
29. L01XC02 rituksimab 27.451.620
30. N05AH04 kvetiapin 27.177.227

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2011. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 43,22
2. A02BA02 ranitidin 11,88
3. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 11,44
4. B03BA01 cijanokobalamin 9,83
5. M01AE01 ibuprofen 4,59
6. N02BE01 paracetamol 4,29
7. A06AB02 bisakodil 2,88
8. N05BA01 diazepam 2,64
9. R01AA05 oksimetazolin 2,41
10. R01AA08 nafazolin 2,32
11. N05BA08 bromazepam 2,19
12. N07CA01 betahistin 2,11
13. G02AD02 dinoproston 2,09
14. N07CA02 cinarizin 2,08
15. G01AA10 klindamicin 2,00
16. N05BA12 alprazolam 1,78
17. R05CB02 bromheksin 1,70
18. H02AB02 deksametazon 1,67
19. G03CA03 estradiol 1,65
20. N02BA01 acetilsalicilna kiselina 1,53
21. A06AD11 laktuloza 1,46
22. M01AB05 diklofenak 1,36
23. N06DX02 ginkgo biloba 1,31
24. R06AX13 loratadin 1,22
25. A01AB09 mikonazol 1,18
26. C03CA01 furosemid 1,04
27. R05CB01 acetilcistein 1,02
28. N05BA06 lorazepam 0,88
29. H03AA01 levotiroksin-natrij 0,88
30. G01AF02 klotrimazol 0,70

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2011. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, komb. 40.773.637
2. N02BE01 paracetamol 34.537.968
3. M01AE01 ibuprofen 29.603.545
4. L01XE01 imatinib 28.448.661
5. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 24.882.629
6. L01XC02 rituksimab 19.129.509
7. A16AB02 imigluceraza 18.904.726
8. J02AX04 kaspofungin 16.281.254
9. N02BA51 acetilsalicilna kiselina, komb. bez psiholeptika 14.192.398
10. R02AA20 antiseptici oralni, različiti 14.089.162
11. L01XC03 trastuzumab 13.721.472
12. L03AB07 interferon beta-1a 13.686.331
13. B05BB01 elektroliti 13.631.252
14. L01XC07 bevacizumab 13.112.234
15. G04BE03 sildenafil 12.650.652
16. L01XE04 sunitinib 12.429.239
17. L01BA04 pemetreksed 11.389.859
18. L01XE03 erlotinib 11.388.235
19. L01CD01 paklitaksel 11.275.872
20. N02BA01 acetilsalicilna kiselina 11.000.820
21. N07CA01 betahistin 9.433.295
22. J01DH02 meropenem 9.005.578
23. L04AB04 adalimumab 8.927.679
24. A16AB07 alglukozidaza alfa 8.340.013
25. R05CA10 ekspektoransi, kombinacije 8.113.597
26. A11EA01 vitamini B kompleksa 8.000.900
27. N05BA08 bromazepam 7.814.419
28. R01AA05 oksimetazolin 7.749.892
29. N06DX02 ginkgo biloba 7.716.942
30. L03AA02 filgrastim 7.578.911

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000 stanovnika/dan po županijama u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 843,52
2. Krapinsko-zagorska 818,66
3. Sisačko-moslavačka 992,99
4. Karlovačka 909,60
5. Varaždinska 885,35
6. Koprivničko-križevačka 761,83
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.062,15
8. Primorsko-goranska 931,36
9. Ličko-senjska 1.063,37
10. Virovitičko-podravska 970,61
11. Požeško-slavonska 1.489,29
12. Brodsko-posavska 465,74
13. Zadarska županija 893,77
14. Osječko-baranjska 877,10
15. Šibensko-kninska 880,16
16. Vukovarsko-srijemska 920,91
17. Splitsko-dalmatinska 703,92
18. Istarska 858,54
19. Dubrovačko-neretvanska 890,91
20. Međimurska 864,27
21. Grad Zagreb 850,51

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova u kunama po županijama u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 264.367.660
2. Krapinsko-zagorska 101.811.809
3. Sisačko-moslavačka 161.340.810
4. Karlovačka 109.197.880
5. Varaždinska 135.576.465
6. Koprivničko-križevačka 81.468.876
7. Bjelovarsko-bilogorska 122.599.066
8. Primorsko-goranska 275.695.069
9. Ličko-senjska 48.954.036
10. Virovitičko-podravska 77.789.025
11. Požeško-slavonska 111.529.399
12. Brodsko-posavska 65.764.754
13. Zadarska županija 162.355.577
14. Osječko-baranjska 253.145.381
15. Šibensko-kninska 97.368.926
16. Vukovarsko-srijemska 163.791.785
17. Splitsko-dalmatinska 338.101.085
18. Istarska 196.556.167
19. Dubrovačko-neretvanska 117.285.789
20. Međimurska 96.470.431
21. Grad Zagreb 702.196.369

Povratak na vrh

Tablica 15.1. Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 336,33 72.537.763
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 131,40 42.250.263
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 124,86 50.302.321
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 62,95 6.532.495
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 51,28 13.193.694
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 48,37 23.363.001
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 35,29 9.683.120
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,59 16.767.285
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 17,80 2.378.182
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 7,67 6.075.394
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,09 11.153.958
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,53 361.126
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,27 6.287.287
14. V RAZLIČITO 0,11 3.481.771

Povratak na vrh

Tablica 15.2. Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 330,49 29.824.163
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 135,38 17.000.880
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 116,81 19.264.106
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 63,06 2.473.072
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 56,02 5.460.677
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 43,51 8.472.339
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 32,17 3.497.872
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 17,54 5.543.178
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 15,27 1.090.293
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 4,89 1.638.776
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,86 3.570.002
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,41 104.018
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,16 2.549.301
14. V RAZLIČITO 0,08 1.323.133

Povratak na vrh

Tablica 15.3. Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 388,51 46.318.502
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 168,53 30.763.349
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 164,01 27.389.817
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 67,18 3.335.478
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 60,80 14.919.880
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 50,78 7.153.361
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 42,01 7.098.524
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,51 8.740.493
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 18,57 1.527.454
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,95 3.016.569
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,35 5.788.869
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,49 164.433
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,21 2.920.048
14. V RAZLIČITO 0,09 2.204.033

Povratak na vrh

Tablica 15.4. Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 397,29 31.867.388
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 142,54 17.775.659
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 113,46 19.730.548
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 72,06 3.304.482
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 51,62 10.082.974
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 51,04 5.334.177
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 34,04 4.069.089
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 19,60 5.634.753
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 15,65 820.473
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 7,82 2.018.843
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,93 4.073.805
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,40 114.083
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,08 2.194.740
14. V RAZLIČITO 0,07 2.176.867

Povratak na vrh

Tablica 15.5. Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 401,76 40.383.068
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 117,82 19.855.073
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 117,13 25.415.755
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 62,14 2.679.443
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 55,58 7.250.940
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 48,41 11.944.741
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 33,38 6.259.666
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 21,98 1.235.405
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 16,80 6.593.855
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,50 2.202.678
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,10 6.909.296
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,39 148.332
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,29 3.119.764
14. V RAZLIČITO 0,09 1.578.448

Povratak na vrh

Tablica 15.6. Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 271,70 21.539.097
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 156,46 18.877.941
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 96,64 11.937.863
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 72,47 1.769.878
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 50,90 4.333.402
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 37,42 6.808.629
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 36,61 3.240.508
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 15,33 3.808.049
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 13,28 600.166
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,30 1.595.096
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,05 4.022.645
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,41 97.570
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,14 1.598.398
14. V RAZLIČITO 0,14 1.239.634

Povratak na vrh

Tablica 15.7. Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 409,62 33.714.734
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 176,22 22.368.382
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 155,01 20.272.585
4. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 78,86 7.007.888
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 74,75 12.991.655
6. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 74,65 2.860.219
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 33,66 4.072.589
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 28,16 6.958.299
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 19,44 1.391.436
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,54 2.138.533
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,04 4.142.781
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,54 2.556.874
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,44 115.192
14. V RAZLIČITO 0,22 2.007.900

Povratak na vrh

Tablica 15.8. Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 365,36 73.857.560
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 141,35 53.277.380
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 126,07 40.084.976
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 89,68 8.365.658
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 55,80 23.751.447
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 49,61 15.318.633
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 45,99 11.560.884
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 22,25 3.173.695
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,98 12.653.159
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 10,05 8.210.760
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 5,40 12.229.192
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,35 222.533
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,33 7.167.251
14. V RAZLIČITO 0,15 5.821.942

Povratak na vrh

Tablica 15.9. Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 417,90 14.192.679
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 153,26 8.386.313
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 146,32 8.982.985
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 125,40 1.529.767
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 74,74 2.771.226
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 52,57 3.982.582
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 34,78 1.422.262
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,82 2.764.635
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 22,89 368.163
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,21 998.217
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,52 1.801.656
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,53 57.288
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,34 1.094.845
14. V RAZLIČITO 0,10 601.417

Povratak na vrh

Tablica 15.10. Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 351,82 20.089.878
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 185,56 17.508.432
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 136,05 10.956.035
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 86,96 1.948.379
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 69,73 4.232.763
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 59,63 8.078.604
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 30,29 2.590.060
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,89 4.288.822
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 15,21 301.998
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,62 1.215.386
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,61 3.379.244
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,62 1.665.217
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,46 81.513
14. V RAZLIČITO 0,16 1.452.694

Povratak na vrh

Tablica 15.11. Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 565,32 31.440.083
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 293,95 23.790.661
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 186,63 16.000.402
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 121,26 2.733.344
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 86,66 5.291.046
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 79,29 9.256.517
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 61,36 3.999.266
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 36,93 6.703.769
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 35,47 1.246.693
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 13,70 2.441.779
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 7,33 4.882.119
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,92 160.273
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,32 2.122.862
14. V RAZLIČITO 0,16 1.460.585

Povratak na vrh

Tablica 15.12. Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 203,36 19.828.289
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 78,07 13.312.071
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 60,13 9.996.989
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 33,54 1.499.891
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 27,98 3.354.976
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 21,55 5.208.315
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 15,71 2.086.343
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 10,44 3.695.051
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 8,52 550.154
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 3,55 1.254.108
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,61 2.995.019
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,18 61.534
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,07 1.079.954
14. V RAZLIČITO 0,05 842.060

Povratak na vrh

Tablica 15.13. Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 295,18 36.842.764
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 154,42 34.381.231
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 146,49 24.483.670
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 82,61 4.426.786
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 52,76 15.448.800
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 51,22 8.320.966
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 40,87 5.833.886
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 28,20 10.944.618
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 26,63 2.594.658
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 9,45 5.066.968
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,97 7.496.623
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,54 169.664
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,31 4.541.312
14. V RAZLIČITO 0,10 1.803.629

Povratak na vrh

Tablica 15.14. Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 334,33 66.956.542
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 175,83 55.659.515
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 122,97 36.406.530
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 61,47 4.807.636
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 56,38 12.710.954
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 48,97 20.191.004
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,46 17.373.905
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 23,22 8.293.810
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 16,18 1.792.669
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,35 4.347.266
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 5,06 14.082.683
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,54 351.000
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,26 5.487.327
14. V RAZLIČITO 0,08 4.684.541

Povratak na vrh

Tablica 15.15. Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 309,89 23.543.900
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 151,93 16.019.684
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 144,30 20.294.021
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 80,24 2.327.527
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 46,76 4.492.240
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 46,66 8.030.250
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 33,54 3.766.868
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,87 6.656.436
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 18,52 830.961
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 16,38 3.719.953
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,17 3.752.208
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 1,50 122.458
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,27 2.391.208
14. V RAZLIČITO 0,12 1.421.211

Povratak na vrh

Tablica 15.16. Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 330,98 43.369.142
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 186,63 38.043.477
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 145,38 25.665.571
4. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 60,72 8.669.741
5. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 57,75 2.633.261
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 49,50 12.299.984
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 29,59 4.979.402
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,98 9.743.392
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 21,11 1.418.484
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 9,00 3.315.503
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 5,34 7.767.328
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,49 180.051
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,28 3.047.493
14. V RAZLIČITO 0,14 2.658.956

Povratak na vrh

Tablica 15.17. Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 231,38 74.199.440
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 120,89 52.535.710
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 112,58 71.185.378
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 76,96 9.910.673
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 38,83 28.514.944
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 36,76 17.240.934
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 27,67 13.609.105
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 21,66 4.747.099
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 19,76 20.903.182
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 11,86 10.151.591
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,45 17.313.379
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,58 509.703
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,36 10.638.871
14. V RAZLIČITO 0,17 6.641.075

Povratak na vrh

Tablica 15.18. Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 342,31 50.913.876
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 135,72 27.921.587
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 116,30 35.876.950
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 66,09 5.209.623
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 51,94 17.388.612
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 42,52 9.704.353
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 33,87 7.420.846
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 27,31 2.763.925
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 27,14 13.581.912
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,72 4.552.976
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATOR 5,61 9.658.711
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,53 278.482
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,40 5.746.894
14. V RAZLIČITO 0,10 5.537.422

Povratak na vrh

Tablica 15.19. Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 287,49 26.728.756
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 154,69 24.357.377
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 136,96 17.608.746
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 120,58 3.247.911
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 52,38 13.288.575
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 44,23 5.556.218
7. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 26,80 1.496.596
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 24,01 3.356.824
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,74 6.762.218
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 15,08 3.794.236
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 5,03 5.596.218
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,46 105.469
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,35 3.333.621
14. V RAZLIČITO 0,11 2.053.023

Povratak na vrh

Tablica 15.20. Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 387,19 26.777.045
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 130,99 19.611.674
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 120,52 15.170.310
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 54,95 2.528.194
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 43,56 4.771.708
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 42,03 8.254.470
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 37,20 4.023.253
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 19,70 4.706.235
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 17,69 860.789
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,27 1.505.541
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,33 4.645.151
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,37 103.135
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,37 1.914.324
14. V RAZLIČITO 0,10 1.598.603

Povratak na vrh

Tablica 15.21. Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2011. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000 stanovnika/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 306,16 171.859.043
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 139,78 139.572.107
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 133,91 107.444.232
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 69,25 17.485.537
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 51,70 59.821.757
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 44,85 34.696.970
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 42,10 36.630.982
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 24,53 9.554.254
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,37 40.054.682
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 10,82 19.932.259
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,93 36.479.351
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,60 1.100.225
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,40 18.785.032
14. V RAZLIČITO 0,09 8.779.937

Tabelarni prikaz "Promet lijekova u RH u 2011. godini, sveukupno"

Na vrh stranice