Novosti i edukacije

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet, već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (tzv. postupak "interventnog", odnosno izvanrednog unosa ili uvoza).

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u kunama.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova, HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 99,9% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 99,9% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 0,1%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata predstavljaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

 1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2021. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2021, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2021. godini prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2021. godini prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dvostruko prikazivanje podataka, s obzirom na to da su predmetne informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini iznosila 1.388,33 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 9.876.805.560 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2021. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2021. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2021. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2021. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2021. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2021. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2021. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2021. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2021. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2021. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini iznosila 1.388,33 DDD/1000/dan, odnosno 9.876.805.560 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2021. godini u DDD/1000/dan iznosi 5,1% u odnosu na 2020. godinu. Ovaj porast potrošnje niži je u odnosu na prosječni porast potrošnje tijekom posljednjih pet godina, od 2017. do 2021. godine, koji iznosi 7,1%. Povećanje potrošnje slijedi trend povećanja potrošnje lijekova kroz navedeno razdoblje, iako je povećanje u 2021. godini manje u odnosu na prosječno godišnje povećanje. Potrošnja lijekova u 2021. godini prema financijskim pokazateljima bilježi porast od 17,5% u odnosu na 2020. godinu te je zamjetno viša od prosječnog porasta potrošnje za razdoblje od 2017. do 2021. godine, koji iznosi 12,7% godišnje. Rezultati analize potrošnje lijekova ukazuju na to da je potrošnja po DDD/1000/dan i po financijskim pokazateljima u 2021. godini različita u usporedbi s 2020. godinom te da je porast potrošnje po financijskim pokazateljima viši i izraženiji u odnosu na potrošnju prema DDD/1000/dan. I u ovom Izvješću je, kao i u prethodnom Izvješću za 2020. godinu, prikazana potrošnja prema DDD/1000/dan i za kombinirane lijekove koji imaju dodijeljeni DDD, čega u prikazima do 2019. godine nije bilo.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2021. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), dok su četvrti Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (B). Ovaj redoslijed se većinom ponavlja tijekom prethodnih nekoliko godina. Glavne ATK skupine koje su u 2021. godini imale značajniji porast potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2020. godinu (u obzir su uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju jedan DDD/1000/dan) jesu skupina B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe s povećanjem od 14%, H - Sustavni hormonski lijekovi, izuzev spolnih hormona 13,2% te skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 12,3%. U 2021. godini značajno smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2020. godinu zabilježeno je u skupini M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav, 13% te u skupini J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija sa smanjenjem od 7,5%. Ostale ATK skupine lijekova imaju potrošnju u rasponu do godišnjeg povećanja potrošnje. Kombinirani lijekovi po potrošnji u DDD/1000/dan nalaze se, poglavito, u skupini C, skupini R, skupini G, skupini N i skupini A, a potrošnja svih kombiniranih lijekova čini približno 13% ukupne potrošnje lijekova.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2021. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici, skupina C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (hipolipemici) te skupina B01 - Antitrombotici (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2021. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2020. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 25 skupina po potrošnji (s 10 i više DDD/1000/dan), jesu skupine A11 - Vitamini (39,3%), H02 - Kortikosteroidi za sustavnu primjenu (27,8%) te B03 - Antianemici (21,8%).

U ostalim skupinama u kojima je povećanje veće od prosjeka, zabilježeno je povećanje potrošnje u rasponu od 6% do 15%. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2020. godinu imale su skupine M01 - Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem (16,7%), J01 - Lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu (7,7%) i A10 - Antidijabetici (5,1%). Treba primijetiti da je najveće povećanje potrošnje u 2021. godini zabilježeno u terapijskim skupinama s lijekovima korištenima u terapiji oboljelih od bolesti COVID-19 (vitamini, poglavito vitamin D te sustavni kortikosteroidi).

Lijek s najvećom potrošnjom u 2021. godini prema DDD/1000/dan je vitamin D kolekalciferol, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je hipolipemik, inhibitor HMG KoA reduktaze, atorvastatin, a četvrti je inhibitor protonske crpke pantoprazol (Tablica 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu imali su vitamin D - kolekalciferol (49,8%), perindopril, amlodipin i indapamid (25,5%), inhibitor protonske pumpe esomeprazol (17,9%), rosuvastatin (16,5%), pantoprazol (14,6%) te perindopril i amlodipin (14,4%). Treba napomenuti da su se u 2021. godini sljedeći kombinirani lijekovi uvrstili u ljestvicu prvih 25 lijekova po potrošnji u DDD/1000/dan: perindopril, amlodipin i indapamid; perindopril i amlodipin; perindopril i diuretici te tramadol i paracetamol. Među prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2021. godini imali su ibuprofen i metformin. Smanjenje potrošnje navedenih lijekova iznosi između 25% i 35% u odnosu na 2020. godinu. I u potrošnji pojedinih lijekova primijećeno je da je najveće povećanje potrošnje u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu imao vitamin D, koji je korišten u prevenciji i terapiji oboljelih od bolesti COVID-19.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2021. godini viša je za 17,4% u odnosu na 2020. godinu te je po iskazanim vrijednostima značajno viša od prosječnog povećanja za prethodno petogodišnje razdoblje, koje iznosi 12,7%. Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju prema veleprodajnim cijenama u Hrvatskoj u 2021. godini, po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L) (Tablica 2.), drugi su Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (J), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), četvrti su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), a peti su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C). U svim ATK skupinama potrošnja u 2021. godini bila je veća u odnosu na 2020. godinu, osim u skupini M, u kojoj je potrošnja bila za 8% manja. Povećanje koje je veće od prosječnog povećanja potrošnje u odnosu na 2020. godinu odnosi se na skupine J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (povećanje od 93,5%), S - Lijekovi koji djeluju na osjetila (59%) i L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori, (21%), dok su ostali bili u okviru ili ispod prosječnog povećanja. Lijekovi iz skupine L čine više od jedne trećine (34,5%) ukupne potrošnje lijekova u kunama u 2021. godini. Zamjetni porast potrošnje u skupini J može se pripisati cjepivima protiv bolesti COVID-19, s obzirom na široku kampanju cijepljenja u 2021. godini.

Lijekovi koji u Hrvatskoj u 2021. godini imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Imunosupresivi (L04), treća su Cjepiva (J07), četvrti su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), a peti su Antitrombotici (B01) (Tablica 4.). U prvih 25 terapijskih skupina svaka ima potrošnju veću od 80 milijuna kuna, dok je najveću potrošnju u kunama imala skupina L01 - Antineoplastici/citostatici. Navedena skupina prva je po potrošnji u 2021. godini, a porast potrošnje iznosi 21% u odnosu na 2020. godinu. Više od 63% (1,43 milijarde kuna) ove potrošnje pripada podskupini L01X - Ostali antineoplastici, koju poglavito čine novi, pametni lijekovi kao što su monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaza i ostali. Druga po redu skupina lijekova su L02 - Imunosupresivi (L02), zatim J07 - Cjepiva i A10 - Antidijabetici. Potrebno je istaknuti izrazit financijski porast potrošnje u skupini Cjepiva (J07), pri čemu u 2020. godini gotovo i nije bilo cjepiva protiv bolesti COVID-19. U 2021. godini, nakon provedene intenzivne kampanje cijepljenja protiv bolesti COVID-19, potrošnja navedenih cjepiva iznosila je 87% cjelokupne financijske potrošnje u skupini J07 - Cjepiva. Ostale terapijske skupine lijekova s izrazitim porastom potrošnje u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu su S01 - Lijekovi za liječenje bolesti oka (u terapiju je uključen jedan vrlo skupi lijek iz domene genske terapije za kongenitalnu amaurozu oka koji čini trećinu financijske potrošnje u skupini S01), zatim L02 - Lijekovi za endokrinu terapiju, L04 - Imunosupresivi te J06 - Imunoglobulini. Od terapijskih skupina koje su imale značajno manju financijsku potrošnju u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu može se izdvojiti skupina M01 - Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem (smanjenje od oko 20%).

U Republici Hrvatskoj u 2021. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imala su cjepiva protiv bolesti COVID-19 u iznosu od 609,8 milijuna kuna te potom monoklonsko protutijelo pembrolizumab (Tablica 6.). Prema financijskoj potrošnji slijede inhibitor protein kinaze ibrutinib, inhibitor koagulacije rivaroksaban te monoklonsko protutijelo trastuzumab. Iz prikaza je vidljivo da 11 od prvih 25 lijekova po financijskoj potrošnji pripada skupini monoklonskih protutijela ili inhibitora protein kinaza (novi, pametni i skupi lijekovi). Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom osim cjepiva protiv bolesti COVID-19, lijek koji je u 2021. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2020. godinu (više od 60%) je nesteroidni antiandrogen enzalutamid. Nakon njega slijede okrelizumab, palbociklib, lenalidomid i trastuzumab. Dakle, među prvih 25 lijekova po potrošnji u 2021. godini nalazi se 14 lijekova koji pripadaju ATK skupini L te svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom u kunama, lijekovi koji su u 2021. godini zabilježili smanjenje potrošnje u odnosu na 2020. godinu su pertuzumab s 4% i ibuprofen sa smanjenjem od 33%.

Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini iznosila je 1.349,13 DDD/1000/dan (97,18% ukupne potrošnje), što je povećanje za 4,9% u odnosu na 2020. godinu, dok je, gledano financijski, iznosila ukupno 5.374.941.331 kuna (54,4% ukupne potrošnje), što je povećanje od 15,7% u odnosu na 2020. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2021. godini iznosila je 39,2 DDD/1000/dan (2,82% ukupne potrošnje), odnosno, gledano financijski, ukupno 4.501.864.228 kuna (45,6% ukupne potrošnje). Povećanje bolničke potrošnje u odnosu na 2020. godinu iznosilo je 11,2% u DDD/1000/dan, dok je u financijskom smislu potrošnja povećana za 19,7%. Raspodjela izražena u postocima između izvanbolničke i bolničke potrošnje slična je tijekom razdoblja od 2005. do 2021. godine s tendencijom većeg rasta bolničke potrošnje prema financijskim pokazateljima. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (2,81% i 45,6%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (fizičke osobe same plaćaju trošak). Prema prijavljenim podacima, u 2021. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 1.242,03 DDD/1000/dan (89,5%), odnosno, financijski, ukupno 9.071.192.260 kuna (91,8%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 146,30 DDD/1000/dan (10,54%), odnosno, financijski, ukupno 805.613.300 kuna (8,16%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a slična je kroz godine, tijekom razdoblja od 2005. do 2021. godine, u kojem HALMED prikuplja podatke o potrošnji lijekova.

Isto tako, sveukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo promatrati po načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (R) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2021. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 1.289,83 DDD/1000/dan (92,9%), odnosno, financijski, ukupno 9.298.932.745 kuna (94,1%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 98,5 DDD/1000/dan (7,1%), odnosno, financijski, ukupno 577.872.815 kuna (5,9%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja na recept (R) i potrošnje bezreceptnih lijekova (BR, BRX) možemo ustvrditi da je u razdoblju od 2005. do 2021. godine omjer raspodjele potrošnje među njima vrlo sličan.

Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili Europske komisije (lijekovi odobreni centraliziranim postupkom davanja odobrenja) te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. HALMED također može izvanredno, u određenim slučajevima određenim Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unos ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj i za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.

HALMED je za 2021. godinu zaprimio i obradio podatke za 1.490 lijekova prema međunarodnom nezaštićenom imenu (INN), koliko ih se 2021. godine nalazilo u prometu u Republici Hrvatskoj. Isto tako, obrađeni su podaci o 4.762 farmaceutska oblika predmetnih lijekova. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika nalazimo gotovo u svim skupinama, uključujući ATK skupinu C, koja je u 2021. godini zabilježila najveću potrošnju u DDD/1000/dan, te skupinu L, koja je zabilježila najveću potrošnju u financijskom smislu.

U tablicama od 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2021. godini.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan označavaju da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD, stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednosti iskazane s 0,00* DDD/1000/dan označavaju da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2021. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 541,76
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 263,04
3. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 208,63
4. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 115,96
5. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 73,93
6. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 70,40
7. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 43,21
8. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 38,13
9. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,21
10. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 11,33
11. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 2,18
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,69
13. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,49
14. V RAZLIČITO 0,37
UKUPNO: 1.388,33

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u 2021. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3.403.240.075
2. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 1.381.990.611
3. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 929.653.294
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 916.832.163
5. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 879.872.871
6. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 778.467.217
7. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 414.344.395
8. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 310.545.775
9. V RAZLIČITO 230.625.820
10. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 199.948.472
11. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 172.086.273
12. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 129.210.319
13. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 120.731.550
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 9.256.724
UKUPNO: 9.876.805.560

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2021. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 221,03
2. N05 PSIHOLEPTICI 118,39
3. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 110,23
4. B01 ANTITROMBOTICI 86,37
5. A11 VITAMINI 84,75
6. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 77,56
7. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 75,46
8. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 62,03
9. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 56,61
10. C03 DIURETICI 51,53
11. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 48,35
12. N06 PSIHOANALEPTICI 38,70
13. B03 ANTIANEMICI 29,50
14. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 28,77
15. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 28,38
16. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 26,57
17. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 26,34
18. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 24,79
19. N02 ANALGETICI 23,98
20. C02 ANTIHIPERTENZIVI 23,56
21. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJ. 16,96
22. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 16,20
23. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 13,07
24. N03 ANTIEPILEPTICI 11,74
25. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 11,63
26. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 9,10
27. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 7,89
28. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 6,98
29. A06 LAKSATIVI 6,33
30. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 6,32
31. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 5,80
32. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 5,04
33. L04 IMUNOSUPRESIVI 4,69
34. N04 ANTIPARKINSONICI 4,19
35. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 3,78
36. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 3,31
37. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 2,18
38. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 1,66
39. A12 MINERALI 1,18
40. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,81
41. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,68
42. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 0,61
43. P01 ANTIPROTOZOICI 0,61
44. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,49
45. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,48
46. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,42
47. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,42
48. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 0,37
49. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,35
50. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,32
51. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,30
52. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 0,26
53. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,24
54. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 0,20
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,17
56. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 0,16
57. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,15
58. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,10
59. B02 ANTIHEMORAGICI 0,09
60. P02 ANTHELMINTICI 0,08
61. D05 ANTIPSORIJATICI 0,06
62. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,02
63. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,01
64. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,01
65. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 0,00*
66. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00*
67. A14 ANABOLIČNI AGENSI ZA SUSTAVNU UPORABU 0,00*
68. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2021. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 2.264.997.364
2. L04 IMUNOSUPRESIVI 754.754.862
3. J07 CJEPIVA 725.573.015
4. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 483.404.044
5. B01 ANTITROMBOTICI 450.753.351
6. N05 PSIHOLEPTICI 392.897.068
7. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 339.455.831
8. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJ. 304.832.248
9. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 258.529.509
10. N02 ANALGETICI 237.603.077
11. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 222.010.769
12. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 182.473.541
13. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 178.144.886
14. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 173.459.707
15. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 171.624.673
16. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 141.982.340
17. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 136.658.060
18. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 134.175.695
19. L03 IMUNOSTIMULANSI 124.958.340
20. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 114.704.733
21. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 109.323.303
22. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 104.657.794
23. N06 PSIHOANALEPTICI 94.687.280
24. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 94.142.333
25. N03 ANTIEPILEPTICI 80.612.923
26. B02 ANTIHEMORAGICI 74.551.321
27. B03 ANTIANEMICI 72.380.650
28. C02 ANTIHIPERTENZIVI 71.626.612
29. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 67.766.754
30. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 65.064.793
31. C03 DIURETICI 64.081.142
32. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 62.852.296
33. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 58.331.653
34. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 57.580.030
35. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 56.631.802
36. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 51.294.389
37. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 50.223.245
38. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 49.342.220
39. A11 VITAMINI 48.655.449
40. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 43.226.862
41. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 42.983.536
42. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 41.530.657
43. N04 ANTIPARKINSONICI 39.836.426
44. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 39.282.295
45. M02 LOKALNI LIJEKOVI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 38.606.274
46. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 31.553.905
47. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 30.748.589
48. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 29.868.178
49. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 29.792.153
50. C05 VAZOPROTEKTIVI 29.135.192
51. N01 ANESTETICI 26.436.490
52. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 26.427.111
53. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 26.135.056
54. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 25.933.460
55. A06 LAKSATIVI 22.590.334
56. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 20.969.574
57. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 20.674.446
58. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 19.245.780
59. A12 MINERALI 19.212.569
60. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 16.773.062
61. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 16.178.030
62. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 15.464.896
63. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 13.236.634
64. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 11.693.333
65. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 9.528.606
66. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 7.043.930
67. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 6.958.138
68. P01 ANTIPROTOZOICI 6.909.391
69. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 6.213.413
70. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 5.726.342
71. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 5.649.627
72. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 4.194.488
73. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 3.377.814
74. D05 ANTIPSORIJATICI 3.258.273
75. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 2.637.008
76. D03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 2.185.483
77. P02 ANTHELMINTICI 2.066.627
78. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.456.851
79. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.117.007
80. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 960.451
81. H04 HORMONI GUŠTERAČE 771.544
82. V09 DIJAGNOSTIČKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 477.938
83. S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 448.614
84. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 416.295
85. V10 TERAPIJSKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 373.713
86. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 341.325
87. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 280.707
88. A13 TONICI 45.334
89. V01 ALERGENI 18.493
90. S02 OTOLOGICI 12.986
91. A14 ANABOLIČNI AGENSI ZA SUSTAVNU UPORABU 1.220

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2021. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. A11CC05 kolekalciferol 76,94
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 58,79
3. C10AA05 atorvastatin 58,00
4. A02BC02 pantoprazol 54,66
5. C09AA05 ramipril 51,53
6. N05BA01 diazepam 42,34
7. C03CA01 furosemid 38,93
8. C08CA01 amlodipin 38,56
9. C10AA07 rosuvastatin 35,02
10. N05BA12 alprazolam 29,39
11. H03AA01 levotiroksin natrij 24,92
12. C09BA04 perindopril i diuretici 23,42
13. C09BX01 perindopril, amlodipin i indapamid 21,17
14. C07AB07 bisoprolol 21,04
15. C02AC05 moksonidin 21,03
16. M01AE01 ibuprofen 20,73
17. C09BB04 perindopril i amlodipin 20,13
18. A10BA02 metformin 18,25
19. C07AB12 nebivolol 17,32
20. G04CA02 tamsulozin 16,85
21. A02BC05 esomeprazol 15,46
22. N05CF02 zolpidem 14,20
23. C09BA05 ramipril i diuretici 13,18
24. N02AJ13 tramadol i paracetamol 12,97
25. C09BB07 ramipril i amlodipin 12,58
26. C09AA04 perindopril 12,44
27. A10BB09 gliklazid 11,41
28. C08CA13 lerkanidipin 11,26
29. B03BB01 folna kiselina 10,79
30. M01AE03 ketoprofen 10,65
31. M01AB05 diklofenak 10,60
32. C01EB15 trimetazidin 10,38
33. C09CA03 valsartan 9,52
34. R06AX13 loratadin 9,30
35. M01AE02 naproksen 9,26
36. A01AB09 mikonazol 9,09
37. N06AB10 escitalopram 8,81
38. R06AX27 desloratadin 8,78
39. C09AA03 lizinopril 8,54
40. N06AB06 sertralin 8,42
41. C08CA09 lacidipin 8,06
42. C09BA03 lizinopril i diuretici 7,92
43. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,72
44. B01AA03 varfarin 7,44
45. C09DA03 valsartan i diuretici 7,43
46. B03BA01 cijanokobalamin 6,84
47. C09CA01 losartan 6,77
48. C03BA11 indapamid 6,73
49. A11GA01 askorbinska kiselina (vit. C) 6,62
50. A10BD08 metformin i vildagliptin 6,42

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. J07BX03 cjepiva protiv COVID-19 609.865.974
2. L01XC18 pembrolizumab 318.585.464
3. L01EL01 ibrutinib 145.876.430
4. B01AF01 rivaroksaban 141.096.481
5. L01XC03 trastuzumab 137.650.579
6. L01XC07 bevacizumab 127.211.742
7. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 124.913.227
8. L01XC13 pertuzumab 119.531.948
9. L01XC32 atezolizumab 102.367.095
10. N05AX13 paliperidon 95.663.223
11. L02BB04 enzalutamid 91.565.392
12. A02BC02 pantoprazol 90.476.562
13. L01XC17 nivolumab 88.475.940
14. J06BA02 imunoglobulini, humani, za i.v. primjenu 87.304.475
15. L01XC24 daratumumab 83.016.092
16. B05BB01 elektroliti 76.905.133
17. L04AX04 lenalidomid 76.663.762
18. L01EF01 palbociklib 76.318.852
19. L04AA36 okrelizumab 75.248.157
20. L02BX03 abirateron 74.143.694
21. C10AA05 atorvastatin 73.639.944
22. M01AE01 ibuprofen 70.022.789
23. L04AB04 adalimumab 68.509.010
24. B01AF02 apiksaban 64.539.264
25. C09BX01 perindopril, amlodipin i indapamid 64.299.367
26. B01AE07 dabigatran eteksilat 59.115.700
27. L01EF02 ribociklib 58.760.718
28. N02BE01 paracetamol 58.077.807
29. M09AX07 nusinersen 57.856.508
30. S01XA27 voretigen neparvovek 56.237.430
31. L04AB02 infliksimab 56.194.701
32. C09DX04 valsartan i sakubitril 55.556.130
33. L01XC02 rituksimab 53.314.569
34. L01XC14 trastuzumab emtanzin 51.866.004
35. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 49.879.486
36. B05AA01 albumin, ljudski 49.723.392
37. C07AB07 bisoprolol 49.223.493
38. J07BM03 cjepivo protiv papilomavirusa 9-valent. 45.148.934
39. L01CD01 paklitaksel 43.484.607
40. C10AA07 rosuvastatin 42.797.886
41. J01DH02 meropenem 41.041.239
42. N05BA01 diazepam 40.116.854
43. A10AB05 inzulin aspart 39.754.230
44. C02AC05 moksonidin 39.386.919
45. N02BE71 paracetamol, komb. sa psiholepticima 38.857.039
46. B01AB05 enoksaparin 37.851.141
47. A10AE04 inzulin glargin 36.873.354
48. L04AC05 ustekinumab 36.218.624
49. L01EE01 trametinib 36.173.708
50. L01EX01 sunitinib 35.992.303

Povratak na vrh

 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2021. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2021. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2021. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2021. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000 stanovnika/dan po županijama u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 1.303,50
2. Krapinsko-zagorska 1.583,73
3. Sisačko-moslavačka 1.671,56
4. Karlovačka 1.558,08
5. Varaždinska 1.405,49
6. Koprivničko-križevačka 1.435,21
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.684,65
8. Primorsko-goranska 1.356,96
9. Ličko-senjska 1.492,61
10. Virovitičko-podravska 1.511,62
11. Požeško-slavonska 1.141,83
12. Brodsko-posavska 1.344,74
13. Zadarska županija 1.250,78
14. Osječko-baranjska 1.378,27
15. Šibensko-kninska 1.452,61
16. Vukovarsko-srijemska 1.528,27
17. Splitsko-dalmatinska 1.101,34
18. Istarska 1.327,41
19. Dubrovačko-neretvanska 1.185,83
20. Međimurska 1.435,41
21. Grad Zagreb 1.277,56

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 340.105.594
2. Krapinsko-zagorska 159.966.775
3. Sisačko-moslavačka 182.344.677
4. Karlovačka 139.147.235
5. Varaždinska 183.213.959
6. Koprivničko-križevačka 121.834.999
7. Bjelovarsko-bilogorska 139.566.174
8. Primorsko-goranska 332.514.726
9. Ličko-senjska 51.675.608
10. Virovitičko-podravska 83.826.151
11. Požeško-slavonska 52.408.807
12. Brodsko-posavska 135.457.637
13. Zadarska županija 199.159.317
14. Osječko-baranjska 302.522.090
15. Šibensko-kninska 133.928.430
16. Vukovarsko-srijemska 168.144.995
17. Splitsko-dalmatinska 473.695.282
18. Istarska 255.036.237
19. Dubrovačko-neretvanska 141.765.428
20. Međimurska 135.984.901
21. Grad Zagreb 1.642.642.309

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2021. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2021. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2021. godini (pdf dokument)
Na vrh stranice