Novosti i edukacije

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet, već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (tzv. postupak "interventnog", odnosno izvanrednog unosa ili uvoza).

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u hrvatskim kunama, koja je u promatranoj, 2022. godini bila službeno sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova, HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 99,85% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 99,85% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 0,15%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata predstavljaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

 1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2022. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2022, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2022. godini prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2022. godini prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dvostruko prikazivanje podataka, s obzirom na to da su predmetne informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini iznosila 1.461,30 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 10.409.864.870 kuna (1.381.626.500 eura).

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2022. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2022. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2022. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2022. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2022. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2022. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini iznosila 1.461,30 DDD/1000/dan, odnosno 10.409.864.870 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2022. godini u DDD/1000/dan iznosi 5,3% u odnosu na 2021. godinu. Ovaj porast potrošnje niži je u odnosu na prosječni porast potrošnje tijekom posljednjih pet godina, od 2018. do 2022. godine, koji iznosi 7,3%. Povećanje potrošnje slijedi trend povećanja potrošnje lijekova kroz navedeno razdoblje, iako je povećanje u 2022. godini manje u odnosu na prosječno godišnje povećanje. Potrošnja lijekova u 2022. godini prema financijskim pokazateljima bilježi porast od 5,4% u odnosu na 2021. godinu te je zamjetno niža od prosječnog porasta potrošnje za razdoblje od 2018. do 2022. godine, koji iznosi 12% godišnje. Rezultati analize potrošnje lijekova ukazuju na to da je potrošnja po DDD/1000/dan i po financijskim pokazateljima u 2022. godini različita u usporedbi s 2021. godinom te da je porast potrošnje po financijskim pokazateljima isti, odnosno vrlo sličan u odnosu na potrošnju prema DDD/1000/dan. I u ovom Izvješću je, kao i u prethodnim Izvješćima za 2020. i 2021. godinu, prikazana potrošnja prema DDD/1000/dan i za kombinirane lijekove koji imaju dodijeljeni DDD, čega u prikazima do 2019. godine nije bilo.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2022. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), dok su četvrti Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (B). Ovaj redoslijed se većinom ponavlja tijekom prethodnih godina. Glavne ATK skupine koje su u 2022. godini imale značajniji porast potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2021. godinu (u obzir su uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju jedan DDD/1000/dan) jesu skupina M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav s povećanjem od 15,4%, skupina J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija s povećanjem od 15%, R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav 14,3% te skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 10,2%. U 2022. godini jedino smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2021. godinu zabilježeno je u skupini V - Različito 6%. Ostale ATK skupine lijekova imaju potrošnju u rasponu do godišnjeg povećanja potrošnje. Kombinirani lijekovi po potrošnji u DDD/1000/dan nalaze se, poglavito, u skupini C, skupini R, skupini G, skupini N i skupini A, a potrošnja svih kombiniranih lijekova čini približno 15% ukupne potrošnje lijekova. Skupine D - Dermatici i P - Antiparazitici bilježe povećanje od 20% i 15%, ali u odnosu na ukupnu potrošnju čine 0,04% i 0,05%.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2022. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (hipolipemici) skupina N05 - Psiholeptici te skupina A11 - Vitamini (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2022. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2021. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 25 skupina po potrošnji (s 10 i više DDD/1000/dan), jesu skupine R01 - Lijekovi za liječenje bolesti nosa (26%), B03 - Antianemici (24,8%), N02 - Analgetici (17,5%) te M01 - Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem (17,4%).

U ostalim skupinama u kojima je povećanje veće od prosjeka, zabilježeno je povećanje potrošnje u rasponu od 6% do 15%. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2021. godinu imale su skupine N03 - Antiepileptici (13%), H02 - Kortikosteroidi za sustavnu primjenu (11%) i C08 - Blokatori kalcijskih kanala (5%). Za razliku od povećanja potrošnje u 2022. godini zabilježenog u terapijskim skupinama s lijekovima korištenima u terapiji oboljelih od bolesti COVID-19 (porast potrošnje vitamina, poglavito vitamina D), potrošnja sustavnih kortikosteroida se smanjuje.

Lijek s najvećom potrošnjom u 2022. godini prema DDD/1000/dan je vitamin D kolekalciferol, drugi je inhibitor HMG KoA reduktaze, atorvastatin, treći je inhibitor protonske crpke pantoprazol, a četvrti je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina (Tablica 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu imali su ibuprofen (31%), folna kiselina (26%), vitamin D - kolekalciferol (16,6%), perindopril, amlodipin i indapamid (16,2%) te inhibitor protonske pumpe esomeprazol (9,9%). Treba napomenuti da su se u 2022. godini sljedeći kombinirani lijekovi uvrstili u ljestvicu prvih 25 lijekova po potrošnji u DDD/1000/dan: perindopril, amlodipin i indapamid; perindopril i amlodipin; perindopril i diuretici te tramadol i paracetamol. Među prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2022. godini imali su acetilsalicilna kiselina, ramipril i amlodipin. Smanjenje potrošnje navedenih lijekova iznosi između 4% i 8% u odnosu na 2021. godinu. I u potrošnji pojedinih lijekova primijećeno je da je najveće povećanje potrošnje u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu imao vitamin D, koji je korišten u prevenciji i terapiji bolesti COVID-19.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2022. godini viša je za 5,4% u odnosu na 2021. godinu te je po iskazanim vrijednostima značajno niža od prosječnog povećanja za prethodno petogodišnje razdoblje, koje iznosi 12%. Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju prema veleprodajnim cijenama u Hrvatskoj u 2022. godini, po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L) (Tablica 2.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), a četvrti su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C). U svim ATK skupinama potrošnja u 2022. godini bila je veća u odnosu na 2021. godinu, osim u skupini V - Različito u kojoj je potrošnja bila za 2% manja. Povećanje koje je veće od prosječnog povećanja potrošnje u odnosu na 2021. godinu odnosi se na skupine R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav (povećanje od 28%), M - Lijekovi koji djeluju koštano-mišićni sustav (16%) i B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (15%), dok su ostali bili u okviru ili ispod prosječnog povećanja. Lijekovi iz skupine L čine više od jedne trećine (37%) ukupne potrošnje lijekova u kunama u 2022. godini. Zamjetni pad potrošnje u skupini J može se pripisati cjepivima protiv bolesti COVID-19, s obzirom na to da je, nakon široke kampanje cijepljenja u 2021. godini, u 2022. godini došlo do provedbe cijepljenja u smanjenom opsegu zato što je većina populacije već ranije cijepljena ili docijepljena.

Lijekovi koji u Hrvatskoj u 2022. godini imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Imunosupresivi (L04), treći su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), a četvrti su Antitrombotici (B01) (Tablica 4.). U prvih 30 terapijskih skupina svaka ima potrošnju veću od 70 milijuna kuna, dok je najveću potrošnju u kunama imala skupina L01 - Antineoplastici/citostatici. Navedena skupina prva je po potrošnji u 2022. godini, a porast potrošnje iznosi 10% u odnosu na 2021. godinu. Oko 90% (2,28 milijardi kuna) ove potrošnje pripada podskupini L01X - Ostali antineoplastici, koju poglavito čine novi, pametni lijekovi kao što su monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaza i ostali. Druga po redu skupina lijekova su L02 - Imunosupresivi, zatim A10 - Antidijabetici te N05 - Psiholeptici. Potrebno je istaknuti izrazit financijski porast potrošnje u skupini Cjepiva (J07), pri čemu u 2020. godini gotovo i nije bilo cjepiva protiv bolesti COVID-19. U 2021. godini, nakon provedene intenzivne kampanje cijepljenja protiv bolesti COVID-19, potrošnja navedenih cjepiva iznosila je 87% cjelokupne financijske potrošnje u skupini J07 - Cjepiva. U 2022. godini cjepiva protiv bolesti COVID-19 bilježe 32% ukupne potrošnje cjepiva. Ostale terapijske skupine lijekova s izrazitim porastom potrošnje u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu su S01 - Lijekovi za liječenje bolesti oka (u terapiju je uključen jedan vrlo skupi lijek iz domene genske terapije za kongenitalnu amaurozu oka, koji čini četvrtinu financijske potrošnje u skupini S01), zatim B05 - Zamjene za krvi perfuzijske otopine, M09 - Ostali lijekovi za liječenje koštano-mišićnih bolesti te J06 - Imunoglobulini. Od terapijskih skupina koje su imale značajno manju financijsku potrošnju u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu može se izdvojiti skupina C07 - Cjepiva (smanjenje od oko 60%).

U Republici Hrvatskoj u 2022. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo pembrolizumab u iznosu od 370 milijuna kuna (Tablica 6.). Prema financijskoj potrošnji slijede inhibitor protein kinaze ibrutinib, inhibitor koagulacije rivaroksaban te namirnice za enteralnu primjenu. Iz prikaza je vidljivo da 11 od prvih 25 lijekova po financijskoj potrošnji pripada skupini monoklonskih protutijela ili inhibitora protein kinaza (novi, pametni i skupi lijekovi). Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijek koji je u 2022. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2021. godinu je albumin (više od 90%). Nakon njega slijede okrezolimumab, nesteroidni antiandrogen enzalutamid te potom ibuprofen, nivolumab, apiksaban i paracetamol. Dakle, među prvih 25 lijekova po potrošnji u 2022. godini nalazi se 13 lijekova koji pripadaju ATK skupini L te svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom u kunama, lijekovi koji su u 2022. godini zabilježili smanjenje potrošnje u odnosu na 2021. godinu su cjepiva protiv bolesti COVID-19, trastuzumab, pertuzumab i bevacizumab.

Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini iznosila je 1.415,91 DDD/1000/dan (96,9% ukupne potrošnje), što je povećanje za 5% u odnosu na 2021. godinu, dok je, gledano financijski, iznosila ukupno 5.407.148.342 kuna (52% ukupne potrošnje), što je povećanje od 0,6% u odnosu na 2021. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2022. godini iznosila je 45,39 DDD/1000/dan (3,11% ukupne potrošnje), odnosno, gledano financijski, ukupno 5.002.716.528 kuna (48,1% ukupne potrošnje). Povećanje bolničke potrošnje u odnosu na 2021. godinu iznosilo je 15,8% u DDD/1000/dan, dok je u financijskom smislu potrošnja povećana za 11,2%. Raspodjela izražena u postocima između izvanbolničke i bolničke potrošnje slična je tijekom razdoblja od 2005. do 2022. godine s tendencijom većeg rasta bolničke potrošnje prema financijskim pokazateljima. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (3,11% i 48,1%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (fizičke osobe same snose trošak). Prema prijavljenim podacima, u 2022. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 1.311,73 DDD/1000/dan (89,8%), odnosno, financijski, ukupno 9.433.954.320 kuna (90,6%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 149,53 DDD/1000/dan (10,2%), odnosno, financijski, ukupno 975.967.031 kuna (9,4%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a slična je kroz godine, tijekom razdoblja od 2005. do 2022. godine, u kojem HALMED prikuplja podatke o potrošnji lijekova.

Isto tako, sveukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo promatrati po načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (R) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2022. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 1.359,87 DDD/1000/dan (93,1%), odnosno, financijski, ukupno 9.736.063.755 kuna (93,5%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 101,44 DDD/1000/dan (6,9%), odnosno, financijski, ukupno 673.801.115 kuna (6,5%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja na recept (R) i potrošnje bezreceptnih lijekova (BR, BRX) možemo ustvrditi da je u razdoblju od 2005. do 2022. godine omjer raspodjele potrošnje među njima vrlo sličan.

Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili Europske komisije (lijekovi odobreni centraliziranim postupkom davanja odobrenja) te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet. HALMED također može izvanredno, u pojedinim slučajevima određenima Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unos ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj i za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.

HALMED je za 2022. godinu zaprimio i obradio podatke za 1.511 lijekova prema međunarodnom nezaštićenom imenu (INN), koliko ih se 2022. godine nalazilo u prometu u Republici Hrvatskoj. Navedeno povećanje u broju lijekova nalazimo gotovo u svim skupinama, uključujući ATK skupinu C, koja je u 2022. godini zabilježila najveću potrošnju u DDD/1000/dan, te skupinu L, koja je zabilježila najveću potrošnju u financijskom smislu.

U tablicama od 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2022. godini.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan označavaju da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD, stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednosti iskazane s 0,00* DDD/1000/dan označavaju da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2022. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/Dan
1. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 554,16
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 289,79
3. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 212,47
4. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 119,25
5. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 84,47
6. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 81,21
7. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 43,25
8. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI

39,44

9. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 20,94
10. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 12,36
11. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 2,23
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,79
13. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,59
14. V RAZLIČITO 0,35
UKUPNO: 1.461,30

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u 2022. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3.826.748.736
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 1.037.994.450
3. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 997.190.797
4. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 966.247.730
5. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 909.208.319
6. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 882.446.649
7. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 532.248.060
8. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 361.048.519
9. V RAZLIČITO 253.162.196
10. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 205.034.039
11. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 165.434.959
12. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 133.896.077
13. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 127.706.209
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 11.498.129
UKUPNO: 10.409.864.870

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2022. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 222,40
2. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 122,52
3. N05 PSIHOLEPTICI 117,78
4. A11 VITAMINI 97,95
5. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 84,59
6. B01 ANTITROMBOTICI 82,34
7. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 80,35
8. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 66,49
9. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 58,73
10. C03 DIURETICI 50,66
11. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 48,92
12. N06 PSIHOANALEPTICI 40,59
13. B03 ANTIANEMICI 36,81
14. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 30,80
15. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 29,37
16. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 29,35
17. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 28,20
18. N02 ANALGETICI 28,18
19. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 25,34
20. C02 ANTIHIPERTENZIVI 25,34
21. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJ. 19,58
22. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 16,51
23. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 14,25
24. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 11,41
25. N03 ANTIEPILEPTICI 10,20
26. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 9,55
27. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 8,25
28. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 7,54
29. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 6,98
30. A06 LAKSATIVI 6,75
31. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 6,68
32. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 5,97
33. L04 IMUNOSUPRESIVI 5,11
34. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 4,32
35. N04 ANTIPARKINSONICI 4,32
36. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 3,38
37. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 2,23
38. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 1,69
39. A12 MINERALI 1,18
40. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,87
41. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,81
42. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,80
43. P01 ANTIPROTOZOICI 0,70
44. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 0,66
45. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,51
46. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,49
47. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 0,48
48. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,43
49. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,41
50. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,36
51. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 0,35
52. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,33
53. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 0,31
54. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,24
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,21
56. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,15
57. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 0,14
58. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,11
59. B02 ANTIHEMORAGICI 0,10
60. P02 ANTHELMINTICI 0,09
61. D05 ANTIPSORIJATICI 0,06
62. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,02
63. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,01
64. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,01
65. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 0,01
66. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,01
67. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00*
68. A14 ANABOLIČKI AGENSI ZA SUSTAVNU UPORABU 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2022. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 2.483.418.519
2. L04 IMUNOSUPRESIVI 918.805.704
3. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 556.331.405
4. B01 ANTITROMBOTICI 489.526.839
5. N05 PSIHOLEPTICI 390.950.441
6. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 351.985.098
7. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJ. 325.031.261
8. N02 ANALGETICI 293.869.746
9. J07 CJEPIVA 279.436.184
10. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 276.333.448
11. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 250.838.845
12. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 221.383.587
13. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 190.093.715
14. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 182.981.612
15. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 164.809.393
16. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 164.134.904
17. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 153.375.831
18. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 149.123.557
19. L03 IMUNOSTIMULANSI 148.191.065
20. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 117.798.235
21. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 112.851.129
22. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 106.769.439
23. N06 PSIHOANALEPTICI 100.270.731
24. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 95.018.111
25. B02 ANTIHEMORAGICI 92.253.283
26. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 85.603.932
27. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 79.985.759
28. B03 ANTIANEMICI 76.307.146
29. C02 ANTIHIPERTENZIVI 75.803.288
30. N03 ANTIEPILEPTICI 72.666.044
31. C03 DIURETICI 65.308.223
32. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 64.332.792
33. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 63.580.222
34. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 63.286.350
35. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 61.804.179
36. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 58.616.190
37. A11 VITAMINI 54.709.750
38. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 54.325.172
39. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 52.368.343
40. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 50.526.779
41. N04 ANTIPARKINSONICI 49.910.817
42. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 49.033.994
43. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 48.105.551
44. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 47.351.139
45. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 45.746.010
46. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 40.376.543
47. M02 LOKALNI LIJEKOVI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 40.185.434
48. C05 VAZOPROTEKTIVI 34.195.881
49. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 30.837.452
50. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 29.615.381
51. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 28.546.098
52. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 27.849.950
53. N01 ANESTETICI 27.718.840
54. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 27.324.356
55. A06 LAKSATIVI 25.157.859
56. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 23.338.412
57. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 22.570.954
58. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 22.258.811
59. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 20.691.910
60. A12 MINERALI 20.575.623
61. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 17.372.558
62. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 16.916.896
63. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 15.603.403
64. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 13.379.496
65. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 11.998.742
66. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 10.822.999
67. P01 ANTIPROTOZOICI 8.563.569
68. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 8.250.810
69. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 7.411.927
70. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 7.341.772
71. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 6.576.895
72. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 4.781.844
73. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 4.751.716
74. D05 ANTIPSORIJATICI 4.494.116
75. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 2.975.794
76. P02 ANTHELMINTICI 2.572.656
77. D03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 2.497.932
78. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.336.909
79. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 1.173.541
80. H04 HORMONI GUŠTERAČE 1.040.567
81. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.020.984
82. V09 DIJAGNOSTIČKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 654.391
83. S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 611.041
84. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 440.245
85. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 372.078
86. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 361.904
87. V10 TERAPIJSKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 271.791
88. V01 ALERGENI 56.035
89. S02 OTOLOGICI 14.525

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2022. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. A11CC05 kolekalciferol 89,71
2. C10AA05 atorvastatin 64,40
3. A02BC02 pantoprazol 58,87
4. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 53,94
5. C09AA05 ramipril 47,50
6. N05BA01 diazepam 41,91
7. C10AA07 rosuvastatin 40,01
8. C03CA01 furosemid 37,74
9. C08CA01 amlodipin 37,09
10. N05BA12 alprazolam 29,10
11. M01AE01 ibuprofen 27,30
12. H03AA01 levotiroksin natrij 26,73
13. C09BA04 perindopril i diuretici 24,88
14. C09BX01 perindopril, amlodipin i indapamid 24,60
15. C02AC05 moksonidin 22,79
16. C09BB04 perindopril i amlodipin 22,11
17. C07AB07 bisoprolol 21,60
18. A10BA02 metformin 19,93
19. C07AB12 nebivolol 17,80
20. A02BC05 esomeprazol 17,70
21. G04CA02 tamsulozin 16,68
22. N05CF02 zolpidem 14,45
23. B03BB01 folna kiselina 13,59
24. C09AA04 perindopril 13,51
25. N02AJ13 tramadol i paracetamol 13,47
26. C09BB07 ramipril i amlodipin 12,79
27. C09BA05 ramipril i diuretici 12,03
28. C01EB15 trimetazidin 11,75
29. M01AE02 naproksen 11,58
30. C08CA13 lerkanidipin 11,12
31. M01AE03 ketoprofen 11,04
32. A10BB09 gliklazid 10,89
33. M01AB05 diklofenak 10,84
34. B03BA01 cijanokobalamin 10,40
35. C09CA03 valsartan 9,87
36. R06AX13 loratadin 9,58
37. A01AB09 mikonazol 9,55
38. R06AX27 desloratadin 9,41
39. N06AB10 escitalopram 9,15
40. N06AB06 sertralin 8,64
41. B03AA02 željezo(II)-fumarat 8,10
42. C09DA03 valsartan i diuretici 7,72
43. A10BD08 metformin i vildagliptin 7,48
44. C08CA09 lacidipin 7,25
45. C09AA03 lizinopril 7,20
46. A11GA01 askorbinska kiselina (vit. C) 7,04
47. N02BE01 paracetamol 6,91
48. C09BA03 lizinopril i diuretici 6,78
49. B01AA03 varfarin 6,65
50. R01AA05 oksimetazolin 6,62

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC18 pembrolizumab 370.574.863
2. L01EL01 ibrutinib 164.631.320
3. B01AF01 rivaroksaban 154.006.508
4. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 133.573.700
5. L01XC32 atezolizumab 126.417.667
6. L02BB04 enzalutamid 123.485.971
7. L01XC17 nivolumab 114.889.596
8. L04AA36 okrelizumab 107.194.637
9. L01XC07 bevacizumab 102.817.819
10. L01XC24 daratumumab 99.220.949
11. A02BC02 pantoprazol 97.907.868
12. N05AX13 paliperidon 97.516.660
13. M01AE01 ibuprofen 93.688.938
14. L04AX04 lenalidomid 91.434.399
15. L01XC13 pertuzumab 90.700.294
16. J07BX03 cjep.prot. COVID-19 90.486.461
17. B05BB01 elektroliti 90.085.338
18. L01XC03 trastuzumab 85.941.496
19. B01AF02 apiksaban 81.151.289
20. L04AB04 adalimumab 80.997.244
21. B05AA01 albumin, ljudski 79.133.022
22. C10AA05 atorvastatin 73.848.662
23. L01EF02 ribociklib 72.657.103
24. N02BE01 paracetamol 72.115.128
25. J06BA02 imunoglobulini, humani, za i.v. primjenu 71.541.721
26. L04AB02 infliksimab 70.544.978
27. C09DX04 valsartan i sakubitril 70.361.989
28. A10BJ06 semaglutid 68.299.239
29. J07BH01 cjep.prot. rota virusa, (živo oslabljeno) 65.385.974
30. C09BX01 perindopril, amlodipin i indapamid 64.030.402
31. L01XC14 trastuzumab emtanzin 60.411.342
32. B01AE07 dabigatran eteksilat 59.998.928
33. L01XY02 pertuzumab, trastuzumab 58.187.390
34. C07AB07 bisoprolol 50.731.935
35. A10BJ05 dulaglutid 48.883.063
36. L01XC02 rituksimab 48.493.192
37. L02BX03 abirateron 46.483.001
38. L01XX52 venetoklaks 45.620.512
39. L01EF01 palbociklib 45.541.254
40. L04AC05 ustekinumab 45.311.625
41. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 44.719.678
42. L01CD01 paklitaksel 43.358.617
43. C10AA07 rosuvastatin 43.100.073
44. L03AA13 pegfilgrastim 42.692.790
45. C02AC05 moksonidin 42.654.596
46. L01EC02 dabrafenib 42.461.604
47. M09AX10 risdiplam 41.558.751
48. N02BE71 paracetamol, komb. sa psiholepticima 41.394.296
49. A10AB05 inzulin aspart 41.206.771
50. J07BM03 cjep.prot. papilomavirusa 9-valent. 40.979.257

Povratak na vrh

 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2022. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2022. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000 stanovnika/dan po županijama u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 1.370,84
2. Krapinsko-zagorska 1.668,17
3. Sisačko-moslavačka 1.768,09
4. Karlovačka 1.640,95
5. Varaždinska 1.521,35
6. Koprivničko-križevačka 1.511,80
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.696,20
8. Primorsko-goranska 1.367,32
9. Ličko-senjska 1.518,53
10. Virovitičko-podravska 1.623,69
11. Požeško-slavonska 1.101,60
12. Brodsko-posavska 1.373,81
13. Zadarska županija 1.374,71
14. Osječko-baranjska 1.449,10
15. Šibensko-kninska 1.507,88
16. Vukovarsko-srijemska 1.570,33
17. Splitsko-dalmatinska 1.166,60
18. Istarska 1.400,27
19. Dubrovačko-neretvanska 1.247,92
20. Međimurska 1.417,92
21. Grad Zagreb 1.374,30

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 379.514.657
2. Krapinsko-zagorska 175.314.269
3. Sisačko-moslavačka 201.994.116
4. Karlovačka 154.917.922
5. Varaždinska 205.066.994
6. Koprivničko-križevačka 133.282.053
7. Bjelovarsko-bilogorska 148.556.930
8. Primorsko-goranska 355.613.315
9. Ličko-senjska 55.628.537
10. Virovitičko-podravska 92.008.593
11. Požeško-slavonska 53.883.124
12. Brodsko-posavska 146.953.273
13. Zadarska županija 228.029.831
14. Osječko-baranjska 335.637.193
15. Šibensko-kninska 142.351.642
16. Vukovarsko-srijemska 181.304.115
17. Splitsko-dalmatinska 526.453.523
18. Istarska 283.188.426
19. Dubrovačko-neretvanska 152.848.229
20. Međimurska 138.975.793
21. Grad Zagreb 1.315.625.807

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2022. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2022. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2022. godini (pdf dokument)
Na vrh stranice