O HALMED-u

Obrasci za davanje mišljenja SEP-a

Dokumentaciji za davanje mišljenja SEP-a potrebno je priložiti ispunjene odgovarajuće obrasce ovisno o vrsti zahtjeva.

Kliničko ispitivanje:

  • Obrazac za podnošenje zahtjeva SEP-a (.doc), (.pdf)
  • Obrazac sažetka plana ispitivanja (.doc), (.pdf)
  • Nacrt skice vremenskog slijeda postupaka tijekom ispitivanja (.doc), (.pdf)

Neintervencijsko ispitivanje:

  • Obrazac za prijavu i ocjenu neintervencijskog ispitivanja (.doc), (.pdf)