Farmakovigilancija

Heparini, koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj, dokazano su sigurni za pacijente

06.06.2008.

U svijetlu zbivanja oko onečišćenja heparina (niskomolekularni i nefrakcionirani) u svijetu želimo izvijestiti kako Agencija za lijekove i medicinske proizvode vrši strogi nadzor nad ovom skupinom lijekova i kako nema onečišćenja heparina koji su u prometu u Republici Hrvatskoj ili su one nekih serija enoksaparina značajno ispod dozvoljenih granica te su, stoga, dokazano sigurni za primjenu.

opširnije

Praćenje sigurnosti primjene selektivnih imunosupresiva (etanercept, infliksimab, adalimumab i certolizumab)

06.06.2008.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) obznanila je kako je započela revizija klase lijekova selektivnih imunosupresiva (lijekovi koji potiskuju poremećenu imunološku reaktivnost organizma) s ciljem utvrđivanja povezanosti njihove primjene i razvoja limfoma te drugih maligniteta kod djece i mlađih odraslih. Njihova pojava je poznata i očekivana te u ovom trenutku korist primjene ovih lijekova jasno nadilazi do sada utvrđeni rizik.

opširnije

Pismo liječnicima: „Izbjegavanje hipoglikemije uzrokovano lažnim očitavanjem viših razina glukoze u krvi zbog interferencije otopine za peritonejsku dijalizu Extraneal s nespecifičnim testovima za određivanje glukoze u krvi“.

04.06.2008.

EXTRANEAL (ikodekstrin 7,5 %) otopina za peritonejsku dijalizu sadržava djelatnu tvar ikodekstrin koja se metabolizira u maltozu. Maltoza može interferirati s testovima za određivanje glukoze koji nisu glukoza specifični, kao što su testovi temeljeni na enzimu glukoza dehidrogeneza pirokinolonu (GDH-PQQ) ili glukoza-di-oksidoreduktazi.

opširnije

Povezanost primjene antiretroviralne terapije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Rezultati D:A:D studije

12.05.2008.

D:A:D studija („Data collection of Adverse effects of anti-HIV Drugs“) je prospektivna opservacijska studija koja trenutno uključuje više od 33 000 pacijenata iz Europe, Australije i Sjedinjenih Američkih Država. Započeta je 1999. godine s ciljem ispitivanja povezanosti primjene antiretroviralne terapije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti.
Rezultati studije ukazuju kako je primjena abakavira u razdoblju od 6 mjeseci prije razvoja infarkata miokarda bila povezana s povećanim rizikom njegovog nastanka (relativni rizik (RR) = 1.90). Povećan rizik nije zabilježen kada je liječenje abakivirom bilo prekinuto više od 6 mjeseci prije nastupa infarkta miokarda. Sličan, ali manji rizik povezan je i s primjenom didanozina (RR = 1.49).

opširnije

Pismo liječnicima: Važna obavijest o ozbiljnim neželjenim reakcijama i sigurnosnim mjerama – Izravno obraćanje zdravstvenim radnicima u svezi s moksifloksacinom (Avelox) i ozbiljnim neželjenim (hepatotoksičnim i buloznim kožnim) reakcijama

28.04.2008.

Tvrtka Bayer d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode u travnju 2008. godine uputila pismo liječnicima o novim podacima o sigurnosti primjene lijeka Avelox 400 mg filmom obložene tablete i Avelox 400 mg/250 ml otopina za infuziju (moxifloxacinum). Liječenje moksifloksacinom povezano je s rizikom od razvoja fulminantnog hepatitisa, koji može dovesti do po život opasnog zatajenja jetre, te s rizikom od razvoja buloznih kožnih reakcija, kao što su Stevens-Johnsonov sindrom (SJS) ili toksična epidermalna nekroliza (TEN).

opširnije