Lijekovi

Coupet 40 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Coupet 40 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-917724063
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 40 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatinkalcija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
Lek Pharmaceuticals d.d., Lendava, Slovenija
Lek S.A., Strykow, Poljska
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 11.03.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/171
Urbroj 381-12-01/30-16-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rosuvastatin

40 mg

filmom obložena tableta

Povratak