Lijekovi

Ropuido 40 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Ropuido 40 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-129103416
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 40 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatinkalcija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Alkaloid - INT d.o.o., Ljubljana - Črnuče, Slovenija
Nositelj odobrenja Alkaloid - INT d.o.o., Šlandrova ulica 4, Ljubljana - Črnuče, Slovenija
Datum rješenja 13.12.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/22-02/214
Urbroj 381-12-01/70-23-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rosuvastatin

40 mg

filmom obložena tableta

Povratak