Lijekovi

Epri 40 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Epri 40 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Rosuvastatin Pliva 40 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-280245038
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
Sastav jedna tableta sadrži 40 mg rosuvastatina (u obliku rosuvastatinkalcija)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Merckle GmbH, Blaubeuren, Njemačka
Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovačka
Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemska
Teva Pharma S.L.U., Zaragoza, Španjolska
Nositelj odobrenja Teva B.V., Swensweg 5, Haarlem, Nizozemska
Datum rješenja 12.06.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/27
Urbroj 381-12-01/154-23-41
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rosuvastatin

40 mg

filmom obložena tableta

Povratak