Lijekovi

Rosacol 40 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Rosacol 40 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-898983777
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 40 mg rosuvastatina (u obliku rosuvastatinkalcija)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-898983777-01]
15 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-898983777-02]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-898983777-03]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-898983777-04]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-898983777-05]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-898983777-06]
84 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-898983777-07]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-898983777-08]
98 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-898983777-09]
28 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-898983777-10]
30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-898983777-11]
56 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-898983777-12]
60 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-898983777-13]
84 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-898983777-14]
90 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-898983777-15]
Proizvođač Generics [UK] Limited, Hertfordshire, Ujedinjeno Kraljevstvo
McDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Dublin 13, Irska
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 24.11.2021.
Rok rješenja 30.11.2023.
Klasa UP/I-530-09/18-01/81
Urbroj 381-12-01/70-21-18
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rosuvastatin

40 mg

filmom obložena tableta

Povratak