Lijekovi

Rosix 40 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Rosix 40 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-006785839
Djelatna tvar rosuvastatinkalcij
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 40 mg rosuvastatina u obliku rosuvastatinkalcija
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Hrvatska
Nositelj odobrenja Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Hrvatska
Datum rješenja 27.05.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/205
Urbroj 381-12-01/30-16-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C10AA07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rosuvastatin

40 mg

filmom obložena tableta

Povratak