Lijekovi

Pregled svih lijekova koji imaju odobreni bezreceptni status

Podatke o svim odobrenim bezreceptnim lijekovima moguće je dobiti pretraživanjem baze lijekova HALMED-a na način da se kao kriterij pretraživanja odabere opcija Bezreceptni (OTC) lijekovi te potvrdi odabirom opcije "TRAŽI". Na opisani način ispisat će se svi lijekovi koji imaju odobreni bezreceptni status bez obzira na mjesto izdavanja.

Podatke o mjestu izdavanja bezreceptnih lijekova moguće je pronaći tako da se u pretragu uključi jedan od parametara u padajućem izborniku pod kriterijem Mjesto izdavanja lijeka (u ljekarni ili u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima).

Klikom na naziv pojedinog lijeka pristupa se pregledu svih važnih podataka o izabranom lijeku (djelatna/e tvar/i, farmaceutski oblik, pakiranje, proizvođač, nositelj odobrenja, datum rješenja, rok rješenja, klasa i urudžbeni broj rješenja, sastav lijeka, odobreni način i mjesto izdavanja, način oglašavanja prema stanovništvu, ATK oznaka te odobrene tekstove sažetka opisa svojstava lijeka i uputa o lijeku).

Rezultate pretraživanja moguće je preuzeti u obliku Excel tablice (.xls datoteka).