O HALMED-u

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članaka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16. i 114/22.), predstavnici Agencije za lijekove i medicinske proizvode u sukobu su interesa sa sljedećim pravnim subjektima::

  • LEVANT-TOMIĆ d.o.o., Lastovska 4, Zagreb, OIB: 07198136070
  • NATURALDENT d.o.o., Bukovac 16 a, Zagreb, OIB: 19762499741
  • POLIKLINIKA ZA STOMATOLOGIJU I ESTETIKU LICA ARS SALUTARIS d.o.o., Dobri dol 33 Zagreb, OIB: 71205027187
  • CAPRA DOMESTICA d.o.o., Seralije 4, Sitno Donje (Šibenik), OIB: 67973729671
  • MED - FAKTOR d.o.o., Dobri dol 33, Zagreb OIB: 11415437830
  • BELLA OPORTUNA d.o.o., Župančićeva 16 Zagreb, OIB: 65395000072
  • PROJEKT SLAVONIJA j.d.o.o., Dobri Dol 33, Zagreb, OIB: 93602796882