O HALMED-u

Zadovoljstvo korisnika uslugama HALMED-a

U svrhu kontinuiranog unapređenja usluga te praćenja potreba korisnika, HALMED jednom godišnje provodi ispitivanje stupnja zadovoljstva korisnika svojim uslugama uz pomoć anketnog upitnika koji se korisnicima upućuje putem e-pošte. Ispunjavanjem ankete ispitanici imaju mogućnost ocijeniti pojedine aspekte našeg rada, ali i iznijeti svoje mišljenje i uputiti prijedloge za daljnje poboljšanje. Na temelju rezultata anketnog upitnika, kao i brojnih upita, komentara i prijedloga koje naši djelatnici svakodnevno zaprimaju putem naših internetskih stranica, elektroničke pošte, telefona i telefaksa, ocjenjuje se učinkovitost HALMED-a, kao i stupanj suradnje s korisnicima te se, sukladno potrebi i mogućnostima HALMED-a, provode poboljšanja odnosno prilagodbe u svrhu postizanja najbolje prakse.

U ispitivanju provedenom tijekom lipnja 2021. godine većina sudionika ankete ocijenila je HALMED visokim ocjenama (izvrsno i vrlo dobro).

Postotak zadovoljstva korisnika varirao je ovisno o pitanju, pri čemu su sljedeći aspekti dobili najviše ocjene:

  • stupanj profesionalnosti djelatnika HALMED-a u odgovorima na službene pritužbe (98,90% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • ljubaznost, uslužnost i pristupačnost djelatnika HALMED-a (96,13% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • osposobljenost djelatnika HALMED-a koji pružaju uslugu (95,58% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • postupak zaprimanja zahtjeva od strane HALMED-a (93,92% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • brzina odgovora djelatnika HALMED-a na upite korisnika (93,92% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • jasnoća odgovora djelatnika HALMED-a na upite korisnika (92,82% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • informiranost o uslugama koje pruža HALMED (82,87% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro).

U slučaju omjera cijene i kakvoće pružene usluge ocjene izvrsno i vrlo dobro činile su udio od 71,82%, dok je brzina rješavanja predmeta ocijenjena ocjenama izvrsno i vrlo dobro u 69,61% odgovora.

Na temelju pitanja otvorenog tipa od korisnika su zatraženi prijedlozi za poboljšanje postojećih usluga i prijedlozi dodatnih usluga HALMED-a te mišljenja, preporuke i komentari. Korisnici su pohvalili sveukupni rad HALMED-a, pri čemu je istaknuta profesionalnost, stručnost i suradljivost djelatnika HALMED-a, kao i njihova pristupačnost, promptnost i spremnost na pružanje podrške. Zaprimljeni prijedlozi za poboljšanja odnosili su se većim dijelom na dodatno ubrzavanje pojedinih aktivnosti, organizaciju dodatnih edukacija, kao i na češće objavljivanje dodatnih informacija o postupcima, lijekovima, medicinskim proizvodima te općenito temama vezanima uz zdravlje.

Uvođenje digitalne predaje dokumenata u pisarnici

Slijedom prijedloga o uvođenju digitalne predaje predmeta u pisarnici HALMED-a, upućujemo na trenutačno važeću uputu vezanu uz poslove pisarnice HALMED-a od 10. srpnja 2020. godine:

"[...] Korisnici usluga HALMED-a mogu nastaviti dokumentaciju dostavljati putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@halmed.hr.

HALMED je korisnik Fininog e-Računa, stoga korisnici naših usluga imaju mogućnost nastaviti primati e-Račun, ako su dali suglasnost i dostavili svoje podatke o posredniku i ID pretincu za primanje e-Računa na adresu racunovodstvo@halmed.hr.[...]

Praćenje tijeka rješavanja predmeta

Određen broj korisnika izrazio je svoju želju da mogu pratiti tijek rješavanja predmeta nakon što nam upute zahtjev za pokretanje postupka. U tijeku je izrada dviju aplikacija koje će, uz ostale funkcionalnosti, omogućavati i praćenje tijeka rješavanja zahtjeva. Riječ je o Ekstranet portalu za praćenje zahtjeva za davanjem odobrenja za lijekove te Ekstranet portalu za praćenje zahtjeva vezanih uz medicinske proizvode, dozvole, potvrde i suglasnosti, čime će biti omogućeno praćenje tijeka rješavanja većine zahtjeva upućenih HALMED-u.

Edukacije

Neprekidno prateći potrebe i zanimanje naših korisnika, i u sljedećem razdoblju ćemo, u skladu s epidemiološkom situacijom, nastaviti provoditi edukacijske aktivnosti za područja za koja korisnici naših usluga iskažu interes. Više informacija o našim edukacijskim događanjima dostupno je na HALMED-ovim internetskim stranicama u rubrici Predavanja i radionice, odnosno ovdje.

Na vrh stranice