O HALMED-u

Dokumenti

Statut Agencije

Statut Agencije za lijekove i medicinske proizvode - pročišćeni tekst

Strateški planovi Agencije

Godišnja izvješća o poslovanju Agencije

Godišnja izvješća o poslovanju Agencije dostupna su ovdje.

Poslovni planovi Agencije

Poslovni planovi Agencije dostupni su ovdje.

Financijska izvješća i planovi Agencije

Financijska izvješća Agencije dio su Godišnjih izvješća o poslovanju Agencije.
Financijski planovi Agencije dio su Poslovnih planova Agencije.

Politike Agencije

Drugi dokumenti

Na vrh stranice