O HALMED-u

Misija, vizija i vrijednosti

Misija

Misija HALMED-a je:

 • biti uvijek u središtu regulatornih postupaka za lijekove i medicinske proizvode
 • biti prepoznatljiv po kvaliteti svojih odluka i suradnji sa svim dionicima
 • biti poželjan poslodavac, koji vodi brigu o svojim zaposlenicima
 • jačati i razvijati vlastite kapacitete u svrhu poboljšanja učinkovitosti.

Vizija

Vizija HALMED-a je izgraditi se kao učinkovito, održivo i društveno svjesno regulatorno tijelo.

Vrijednosti

Posljednjih petnaestak godina, HALMED u skladu sa svojim vrijednostima:

 • teži izvrsnosti u poslu, usvajajući najbolje prakse i stalno poboljšavajući regulatorne postupke za lijekove i medicinske proizvode s ciljem zaštite javnog zdravlja
 • orijentiran je prema pacijentu kao krajnjem korisniku i djeluje u interesu njegovog zdravlja pravovremeno odgovarajući na njegove potrebe
 • pruža informacije te prati i poduzima sve mjere za učinkovitu i racionalnu farmakoterapiju, kao i mjere smanjenja i otklanjanja eventualnih rizika povezanih s uporabom lijekova i medicinskih proizvoda
 • otvoren je za suradnju sa svim dionicima na nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini te svojim aktivnostima daje vlastiti doprinos izgradnji europske regulatorne mreže
 • postavlja transparentne procedure i savjetuje se sa zainteresiranim stranama, a u svrhu kvalitetnog upravljanja sustavom
 • aktivno prati i prihvaća nove znanstvene spoznaje i nove tehnologije, kako one u suvremenoj proizvodnji, kontroli i primjeni lijekova i medicinskih proizvoda, tako i one digitalnog doba
 • potiče razvoj svojih zaposlenika, ulažući u njihovu trajnu edukaciju i usavršavanje njihovih kompetencija sukladno najsuvremenijim pravilima struke i najvišim etičkim načelima.