HALMED objavio publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2018. do 2022. godine

Ovo komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode objavila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2022. godini.

PRIJAVITE SUMNJU NA NUSPOJAVU LIJEKA

putem on-line prijave ili mobilne aplikacije

Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva