Lijekovi

Znanstvena i regulatorna podrška za razvoj inovacija

Napredak u znanosti i tehnologiji koji se primjenjuje u razvoju lijekova donosi nove izazove za regulatorni sustav. Stoga se HALMED pridružio Europskoj mreži ureda za inovacije (EU Innovation Network, EU-IN) koja predstavlja platformu na kojoj nacionalna regulatorna tijela i Europska agencija za lijekove (EMA) razmjenjuju informacije o razvoju inovacija na području lijekova i medicinskih proizvoda te ima za cilj dati znanstvenu i regulatornu podršku kako bi što više inovativnih projekata ispunilo zahtjeve kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti te postalo dostupno pacijentima.

Cilj Inovacijskog ureda HALMED-a je kroz stručni savjet pružiti regulatornu podršku akademskim institucijama, malim i srednjim tvrtkama te drugim istraživačkim institucijama koje razvijaju inovativne lijekove ili medicinske proizvode. Upit Inovacijskom uredu HALMED-a može se uputiti slanjem obrasca prijave za stručni savjet na adresu innovation@halmed.hr. Pritom je u navedenom obrascu potrebno naznačiti da je riječ o inovaciji te navesti o kojoj se vrsti inovacije radi. Navedeno možete napraviti tako da u dijelu obrasca "Područje zahtjeva" označite "ostalo", dopišete "Inovacija" i kratko opišete vrstu inovacije. Upiti poslani inovacijskom uredu HALMED-a mogu se u slučaju potrebe proslijediti na razmatranje Europskoj mreži ureda za inovacije.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na adresu e-pošte innovation@halmed.hr.