O HALMED-u

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 28. stavcima 2., 4. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16. i 114/22.) i odredbi članka 5., 6. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17., 144/20. i 30/23.), javni naručitelj Agencija za lijekove i medicinske proizvode od 1. siječnja 2018. godine objavljuje Registar ugovora i okvirnih sporazuma u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Prije stupanja ovog zakona na snagu, Agencija je bila obvezna objavljivati Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja (Sukladno Zaključku Vlade RH, KLASA: 330-01/11-02/01,URBROJ: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011. (Narodne novine, br. 32/11.)):

Na vrh stranice