Lijekovi

Biprol 2,5 mg tablete

Naziv lijeka Biprol 2,5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-924477102
Djelatna tvar bisoprololfumarat
Sastav svaka tableta sadrži 2,5 mg bisoprololfumarata
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač mibe GmbH Arzneimittel, Brehna, Njemačka
Nositelj odobrenja Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 29.01.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/660
Urbroj 381-12-01/30-20-10
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Bisoprolol

2,5 mg

tableta; filmom obložena tableta

Povratak