Lijekovi

Sobycor 2,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Sobycor 2,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-251162668
Djelatna tvar bisoprololfumarat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg bisoprololfumarata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Krka - farma d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 02.02.2021.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/697
Urbroj 381-12-01/30-21-07
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Bisoprolol

2,5 mg

tableta; filmom obložena tableta

Povratak