Lijekovi

Bisobel 2,5 mg tablete

Naziv lijeka Bisobel 2,5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-042966639
Djelatna tvar bisoprololfumarat
Sastav jedna tableta sadrži 2,5 mg bisoprololfumarata
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica
Datum rješenja 06.11.2017.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/16-02/428
Urbroj 381-12-01/30-17-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Bisoprolol

2,5 mg

tableta; filmom obložena tableta

Povratak