Lijekovi

Concor COR 2,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Concor COR 2,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-061130840
Djelatna tvar bisoprololfumarat
Sastav jedna tableta sadrži 2,5 mg bisoprololfumarata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Merck Healthcare KGaA, Darmstadt, Njemačka
Nositelj odobrenja Merck d.o.o., Oreškovićeva ulica 6H/1, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 07.12.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/300
Urbroj 381-12-01/70-15-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Bisoprolol

2,5 mg

tableta; filmom obložena tableta

Povratak