Lijekovi

Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Byol Cor 2,5 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Bisoprolol Lek 2,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-417781648
Djelatna tvar bisoprololfumarat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg bisoprololfumarata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Salutas Pharma GmbH, Barleben, Njemačka
Lek S.A., Varšava, Poljska
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovenija
Lek S.A., Strykow, Poljska
Nositelj odobrenja Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 07.06.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/807
Urbroj 381-12-01/30-19-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Bisoprolol

2,5 mg

tableta; filmom obložena tableta

Povratak