Lijekovi

Tyrez 2,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Tyrez 2,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-616979197
Djelatna tvar bisoprololfumarat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg bisoprololfumarata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Alkaloid - INT d.o.o., Ljubljana - Črnuče, Slovenija
Nositelj odobrenja Alkaloid d.o.o., Slavonska avenija 6 A, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 29.10.2016.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/382
Urbroj 381-12-01/70-16-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Bisoprolol

2,5 mg

tableta; filmom obložena tableta

Povratak