Lijekovi

Kordobis 2,5 mg tablete

Naziv lijeka Kordobis 2,5 mg tablete
Broj odobrenja HR-H-167256962
Djelatna tvar bisoprololfumarat
Sastav jedna tableta sadrži 2,5 mg bisoprololfumarata
Farmaceutski oblik tableta
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Chanelle Medical, Loughrea, Co. Galway, Irska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 13.09.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/859
Urbroj 381-12-01/30-19-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK C07AB07
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Bisoprolol

2,5 mg

tableta; filmom obložena tableta

Povratak