Lijekovi

Na koji se način koristi kartica za prijavu korisnika?

Pristup Hrvatskoj farmakopeji omogućen je jedino registriranim korisnicima. Adresu za pristup korisnici su dobili na obavijesti o korisničkim podacima, odnosno mogu se prijaviti na kartici "Prijava" putem ove poveznice.

Detaljne upute s ilustriranim koracima za prijavu putem aplikacije možete pronaći u Priručniku za korisnike HRF-a u dijelu Prvo pokretanje aplikacije.

U slučaju poteškoća prilikom preuzimanja aplikacije ili prijave putem aplikacije, kontaktirajte administratora na adresu e-pošte podrska@halmed.hr.

Zašto ulazak u neka poglavlja traje znatno dulje nego u neka druga poglavlja?

Stalnim dodavanjem novih prijevoda neka su poglavlja HRF-a postala već jako velika.

Kontinuirano se provode unapređenja aplikacije, a jedna od onih koje su u tijeku je i razdjeljivanje velikih poglavlja na osnovne jedinice koje će se time otvarati mnogo brže nego do sada. Dio poglavlja je obrađen na navedeni način, dok se za preostala poglavlja predmetna prilagodba ubrzano provodi.

Moram li se odjaviti prije izlaska iz aplikacije za HRF? Što ako sam zaboravio?

Nakon završetka rada s HRF-om, korisnik se treba odjaviti klikom na oznaku "Odjava", a ne samo zatvoriti prozor aplikacije bez prethodne odjave.

Odjava je nužna kako bi se osigurao završetak sesije.

U slučaju da Vam se pojavi niže navedena poruka da ste već prijavljeni na drugom računalu, kontaktirajte administratora na podrska@halmed.hr i zatražite da Vas odjavimo kako biste se mogli ponovno prijaviti. Pritom, vodite računa o tome da e-poruku pošaljete s e-adrese koja je vezana uz korisnika za kojeg tražite odjavu te da u tekstu e-poruke navedete korisničko ime i naziv i/ili OIB organizacije.

Poruka na računalu

Je li svejedno s kojeg računala ulazim u aplikaciju HRF-a kad imam licencu?

Prilikom prve prijave u aplikaciju Hrvatska farmakopeja potrebno je preuzeti klijenta za autorizaciju putem kojeg ćete registrirati svoje računalo za pregledavanje Hrvatske farmakopeje.

Detaljne upute s ilustriranim koracima za preuzimanje aplikacije i prvu prijavu možete naći u Priručniku za korisnike HRF-a u dijelu Prva prijava i preuzimanje aplikacije.

Kupnjom jedne licence Hrvatske Farmakopeje, ostvarujete pristup Hrvatskoj Farmakopeji na dva računala, koja je potrebno registrirati kako je opisano u Priručniku za korisnike HRF-a u dijelu Prvo pokretanje aplikacije.

Samo s ta dva registrirana računala možete pristupiti Hrvatskoj farmakopeji sa svojim korisničkim podacima.

U slučaju potrebe za promjenom računala, potrebno je obratiti se na adresu e-pošte podrska@halmed.hr.

Imam poteškoća s ulaskom u aplikaciju. Kome da se obratim?

Detaljne upute s ilustriranim koracima za prijavu putem aplikacije možete naći u Priručniku za korisnike HRF-a u dijelu Prvo pokretanje aplikacije.

U slučaju da i nakon konzultacije Priručnika imate problema s pristupanjem aplikaciji, kontaktirajte administratora na podrska@halmed.hr. Ako je moguće, priložite izrezak greške koja se pojavljuje.

Zaboravio sam lozinku za HRF. Što da radim?

U slučaju da ste zaboravili lozinku, kontaktirajte administratora na adresu e-pošte podrska@halmed.hr i zatražite novu lozinku. Pritom, vodite računa o tome da e-poruku pošaljete s e-adrese koja je vezana uz korisnika za kojeg tražite resetiranje lozinke te da u tekstu e-poruke navedete korisničko ime i naziv i/ili OIB organizacije.

Nakon što je lozinka izmijenjena, na adresu e-pošte korisnika dobit ćete obavijest o novoj lozinki, koju nakon prijave možete izmijeniti.

Kako mogu promijeniti lozinku?

Promjena lozinke može se provestiu bilo kojem trenutku nakon zaprimanja korisničkih podataka putem e-pošte.

Detaljne upute s ilustriranim koracima za promjenu lozinke možete pronaći u Priručniku za korisnike HRF-a u dijelu Promjena lozinke.

U slučaju poteškoća prilikom promjene lozinke, kontaktirajte administratora na podrska@halmed.hr.